• Litwa
  • 6 grudnia, 2018 19:21

Prezydent zgłasza pilne poprawki dotyczące etatowego wynagrodzenia nauczycieli

Urząd Prezydenta w trybie pilnym przygotował poprawki, które uproszczą wdrożenie naliczania wynagrodzeń za etatową pracę nauczycieli.

BNS
Prezydent zgłasza pilne poprawki dotyczące etatowego wynagrodzenia nauczycieli

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Poprawki zawierają propozycję uproszczenia struktury wynagrodzeń, zgodnie z którą miałyby być ustalone dwie kategorie działalności nauczycieli – jedna związana prowadzeniem lekcji i przygotowaniem się do nich, drugaa – z wychowawstwem, pracą na rzecz wspólnoty szkolnej i doskonaleniem zawodowym.

Według Urzedu Prezydenta, poparwki te uproszcżą naliczanie wynagrodzenia zatrudnionych na etat nauczycieli.

PODCASTY I GALERIE