• Litwa
  • 8 marca, 2021 14:04

Prezydent spotkał się z Eweliną Dobrowolską

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotkał się w poniedziałek (8 marca) z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską. W trakcie spotkania podkreślił potrzebę zajmowania się problemami praw człowieka i zmniejszeniem luk w regulacji prawnej.

zw.lt
Prezydent spotkał się z Eweliną Dobrowolską

Fot. Robertas Dačkus/Kancelaria Prezydenta Litwy

Nausėda zwrócił uwagę, że do tej pory nie została uchwalona żadna ustawa regulująca związki partnerskie, chociaż w już od 2001 roku związek partnerski między mężczyzną i kobietą jest wspomniany w Kodeksie Cywilnym. Litwa nadal nie ma nowej Ustawy o mniejszościach narodowych, która zastąpiłaby akt prawny, który wygasł w 2010 r. Istnieje również nierozwiązana kwestia zmiany płci, z powodu której Litwa przegrała sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i musi zapłacić solidne odszkodowanie.

Prezydent podkreślił, że dane kwestie wymagają dyskusji władz z opinią publiczną.

„Nawet najbardziej sprawiedliwe i szlachetne cele mogą zostać przyćmione działaniami, którym sprzeciwia się społeczeństwo. Musimy szukać wspólnych mianowników, wyrażać argumenty, a nie gniew i nienawiść” – powiedział prezydent.

Na spotkaniu została omówiona możliwość nałożenia kar za niektóre przestępstwa związane z podżeganiem do nienawiści w Internecie.

Na spotkaniu dyskutowano również na temat reorganizacji więzień i resocjalizacji skazanych. Prezydent podkreślił, że obecna sytuacja w więzieniach jest niezadowalająca ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury.

Podczas spotkania omówiono także regulację cen notarialnych, możliwości działania systemu pomocy prawnej oraz oświatę prawniczą.

PODCASTY I GALERIE