• Litwa
  • 6 lutego, 2015 13:22

Prezydent przedstawiła do ratyfikacji umowę o założeniu trójnarodowej brygady wojskowej

Prezydent Dalia Grybauskaitė do ratyfikacji sejmu przedstawia umowę w sprawie założenia wspólnej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady.

zw.lt
Prezydent przedstawiła do ratyfikacji umowę o założeniu trójnarodowej brygady wojskowej

Fot. BFL/Vygantas Skaraitis

Według prezydent założenie tej jednostki wojskowej będzie jednym z największych projektów współpracy Litwy, Polski i Ukrainy oraz wzmocni stosunki trójstronne.

„Nowe wyzwania zobowiązują nas do zjednoczenia się i wspólnego zapewnienia naszego bezpieczeństwa. Współpraca wojskowa Litwy, Polski i Ukrainy przyczyni się do stabilności w regionie i na świecie” – uważa prezydent Grybauskaitė.

Umowa o założeniu trójnarodowej brygady została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. Jej głównymi zadaniami mają być m.in.: współudział w międzynarodowym wysiłku utrzymania pokoju, zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i stworzenie podstaw do powołania na bazie brygady Grupy Bojowej UE.

Wcześniej umowę ratyfikowała Rada Najwyższa Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE