• Litwa
  • 30 stycznia, 2014 12:03

Prezydent ostro skrytykowała Wileński Szpital Chorób Infekcyjnych i Gruźlicy

Prezydent Dalia Grybauskaitė, która odwiedziła dzisiaj Wileński Szpital Chorób Infekcyjnych i Gruźlicy, ostro skrytykowała warunki w jakich są leczeni pacjenci.

BNS

W opinii Grybauskaitė szpital ten może posłużyć przykładem karygodnego zaniedbania i nieefektywnego zagospodarowania państwowych środków finansowych.

,,Na ochronę zdrowia co roku przeznaczamy prawie jedną piątą miliarda litów z budżetu państwowego, pieniądze te powinny być rozdysponowywane w taki sposób, aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo usług. Pacjent, który przychodzi do szpitala i przychodni powinien bez jakichkolwiek znajomości i uciążliwych kolejek uzyskać pomoc” – mówiła prezydent.

Reorganizacji szpitala dokonano w 2011 roku. Do tej pory jednak nie doszło do jego restrukturyzacji i poprawy warunków dla pacjentów.

W trakcie wizyty w placówce prezydent omówiła z ministrem zdrowia i dyrektorem kliniki santaryskiej działania, których należy niezwłocznie podjąć w celu poprawy zaistniałej sytuacji.

W Wileńskim Szpitalu Chorób Infekcyjnych i Gruźlicy co roku kurację odbywa 30 tys. osób. Zachorowalność na choroby infekcyjne na Litwie wzrasta rok do roku i stanowi 20 proc. rejestrowanych chorób. Pod względem liczby zachorowań na gruźlicę Litwa zajmuje pierwsze miejsce w Unii Europejskiej.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej