• Litwa
  • 29 czerwca, 2021 14:29

Prezydent Litwy omówił z Marszałek Sejmu RP bezpieczeństwo regionu

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda spotkał się z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek i towarzyszącą jej delegacją. Podczas spotkania zostały omówione stosunki obu krajów, kwestie obronności oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

zw.lt
Prezydent Litwy omówił z Marszałek Sejmu RP bezpieczeństwo regionu

Fot. Robertas Dačkus/Kancelaria Prezydenta Litwy

Prezydent w czasie spotkania podkreślił potrzebę wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej.

Spotkanie z Marszałek Sejmu RP dotyczyło kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Prezydent podkreślił, że sytuacja geopolityczna Litwy i Polski zobowiązuje do utrzymywania jak najściślejszych relacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Obie strony z zadowoleniem przyjęły decyzję o kontynuowaniu przez NATO polityki otwartych drzwi i wsparcia dla partnerów Sojuszu, zwłaszcza Ukrainy i Gruzji.

Sytuacja na Białorusi również została omówiona na spotkaniu prezydenta z Marszałek Sejmu RP. Zdaniem Nausėdy, konieczne jest zmobilizowanie międzynarodowego poparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i ofiar represji reżimu. Prezydent zwrócił uwagę na szantaż reżimu poprzez nielegalną migrację na Litwę i zwrócił uwagę na potrzebę dokładnej oceny sytuacji bezpieczeństwa w regionie oraz wzmocnienia ochrony zewnętrznej granicy UE.

Według Nausėdy, ponieważ Rosja kontynuuje swoją agresywną politykę na Ukrainie, szczególnie ważne jest mobilizowanie politycznego poparcia społeczności międzynarodowej dla Ukrainy. Taką okazją będzie ukraińska konferencja na temat reform, która odbędzie się w Wilnie w przyszłym tygodniu. Umożliwi ona również ocenę reform Ukrainy w tym szczególnie trudnym okresie pandemii.

PODCASTY I GALERIE