• Litwa
  • 11 września, 2020 6:32

Prezydent Francji przyjedzie w tym miesiącu na Litwę

Prezydent Francji Emmanuel Macron planuje udać się we wrześniu z wizytą na Litwę. Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami wizyta planowana jest na ostatnie dni miesiąca, tj. 28-29 września.

BNS
Prezydent Francji przyjedzie w tym miesiącu na Litwę

Fot. Rémi Jouan/CC-BY-SA/GNU Free Documentation License)/Wikimedia Commons

Francja jest drugą co do wielkości gospodarką strefy euro po Niemczech, ale jej powiązania gospodarcze z Litwą są stosunkowo słabe.

Tego lata Francja rozmieściła kilkuset żołnierzy w dowodzonym przez Niemców batalionie NATO na Litwie oraz wielokrotnie przeprowadzała misje powietrzne w państwach bałtyckich. Z kolei Litwa wysyła żołnierzy do Mali w Afryce Zach. w odpowiedzi na prośbę Francji.

W ostatnim czasie Litwa aktywnie zabiegała o poparcie Unii Europejskiej wobec białoruskiej opozycji protestującej przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Francja jest natomiast liderem w sporze z Turcją o kryzys na Morzu Śródziemnym. Francja jest również jednym z największych orędowników integracji wewnątrz UE.

Stanowiska obu państw często różnią się, jeśli chodzi o unijne stanowisko wobec Rosji – Litwa apeluje do Zachodu o twardsze podejście wobec Moskwy i jej dyplomatyczne izolowanie, natomiast Francuzi opowiadają się za ściślejszymi więzami.

PODCASTY I GALERIE