• Litwa
  • 21 lutego, 2019 21:20

Prezydenci Polski i Litwy: Współpraca polsko-litewska jest świetna

Współpraca polsko-litewska w ostatnim okresie jest świetna i te relacje są bardzo dobre - zaznaczyli dziś w Warszawie prezydenci Polski i Litwy.

Renata Butkiewicz
Prezydenci Polski i Litwy: Współpraca polsko-litewska jest świetna

Fot. prezidentas.lt

Oficjalna wizyta Prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė w Polsce rozpoczęła się od rozmowy ,,w cztery oczy” z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą.

Poruszona została m. in. sytuacja Polaków mieszkających na Litwie. ,,Są projekty odpowiednich ustaw i mam nadzieję, że zostanie uchwalona taka, która sytuację Polaków na Litwie poprawi” – zaznaczył Andrzej Duda. Strona polska zabiega o poprawę sytuacji mniejszości polskiej, by pisownia polskich nazwisk i nazw ulic w wersji oryginalnej była możliwa, by ustawowo to zostało dopuszczone. Prezydent Dalia Grybauskaitė zapewniła, że Litwa przedstawicieli wszystkich narodowości traktuje jednakowo, a jeśli chodzi o kwestię pisowni nazwisk, jak powiedziała, w Sejmie RL są rozpatrywane obecnie trzy projekty. Największym problemem w Wilnie i okolicach, zdaniem prezydent Litwy, jest z kolei zwrot ziemi. Poinformowała, że obecnie możliwość rozstrzygnięcia tych kwestii jest większa, niż trzy lata temu.

O polskiej mniejszości z prezydent Litwy rozmawiał też marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wyraził nadzieję, że dobre relacje polityczne i międzyparlamentarne zostaną przeniesione na poziom relacji międzyludzkich. Podkreślił, że Senat jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, a właśnie 21 lutego obchodzony jest Dzień Języka Ojczystego. Jak wiadomo, Senat priorytetowo traktuje kwestie szkolnictwa i nauki języka polskiego mniejszości na Litwie.

Marszałek jednocześnie wyraził zadowolenie z bardzo dobrych relacji polsko-litewskich. Podkreślił, że duże znaczenie przywiązuje do kontaktów międzyparlamentarnych. Ocenił, że zwołanie po długiej przerwie polsko-litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego to powrót do dobrych tradycji stałych konsultacji polskich i litewskich parlamentarzystów.

Deklaracja o wzmocnieniu partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa

Prezydenci Polski i Litwy przyjęli też deklarację dotyczącą bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. W ich obecności ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i Raimundas Karoblis podpisali dokumenty o zacieśnieniu współpracy w zakresie obronności – porozumienie techniczne między dotyczące ustanowienia bezpiecznego połączenia umożliwiającego wymianę informacji radiolokacyjnej między siłami zbrojnymi obu państw oraz list intencyjny dotyczący afiliacji w czasie pokoju Zmechanizowanej Brygady Piechoty „Żelazny Wilk” Sił Zbrojnych Republiki Litewskiej i 15. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód.

,,Bardzo się cieszę, że został podpisany list intencyjny, który wprowadza de facto polską 15. Brygadę Zmechanizowaną i litewską Brygadę Piechoty Zmechanizowanej Żelazny Wilk do Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Cieszę się, że ta kooperacja wojskowa pomiędzy Polską a Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego pogłębia się. To jest pokazanie naszej aktywności w ramach Sojuszu, to jest też pokazanie naszym sojusznikom, a także naszym oponentom, że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie, że wspólnie to bezpieczeństwo pogłębiamy. W piątek z Panią Prezydent i z Panem Prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko będziemy także wizytowali polsko-litewsko-ukraińską brygadę w Lublinie. Więc tych wydarzeń ukazujących naszą kooperację i nasze dążenia do bezpieczeństwa w naszej części Europy, mamy kilka, z czego ja jako najwyższy zwierzchnik polskich sił zbrojnych ogromnie się cieszę” – powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

2019 rok – rokiem szczególnym dla Polski i Litwy

To jest bardzo ważny rok dla obu państw. 450. rocznica Unii Lubelskiej, która dała początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale z drugiej strony, mamy 15. rocznicę wstąpienia Litwy do NATO oraz 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Dlatego ogromnym znaczeniem dla wzajemnych relacji jest to, że współpraca w takim właśnie symbolicznym okresie przebiega tak bardzo dobrze i tak bardzo się intensyfikuje. Dzisiejsze spotkanie było doskonałą okazją, by porozmawiać również o wspólnych projektach, które są niezwykle ważne – takie jak Rail Baltica, Via Baltica, które łączą kraje bałtyckie z centrum Europy; jak most energetyczny, który pozwala krajom bałtyckim na integrację ich systemów energetycznych z Europą czy też Via Carpatia. Projekty te są postrzegane jako pogłębianie współpracy w ramach Trójmorza, bo w tym zakresie mają strategiczne znacznie, ale przede wszystkim jak zaznaczył Andrzej Duda, ,,wzmacniają nasze relacje w zakresie międzyspołecznym i relacje w zakresie bezpieczeństwa”. Poruszono również temat współpracy energetycznej, budowy interkonektora gazowego, synchronizacji systemów w zakresie energii elektrycznej. Prezydent Polski wyraził zadowolenie, że polscy piloci w ramach misji Baltic Air Policing strzegą litewskiego nieba i pokazują wspólne sojusznicze gwarancje bezpieczeństwa.

Litwa wspiera Polskę. Opowiada się za zwiększeniem obecności wojsk USA

,,Litwa wspiera dążenia Polski do posiadania na swoim terenie jak największego amerykańskiego kontyngentu” – oznajmiła prezydent Litwy. Prezydent Duda przypomniał, że w tej sprawie prowadził rozmowy m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie oraz wiceprezydentem Mike’em Pence’m podczas zakończonej w ubiegłym tygodniu konferencji bliskowschodniej. Obecnie w Polsce przebywa ok. 4,5 tys. amerykańskich żołnierzy.
„Wierzę w to, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli usłyszeć decyzje jaką podejmą władze USA (…) Mam nadzieję, że będzie to oznaczało zwiększenie obecności amerykańskiej w naszej części Europy” – podkreślił Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że zwiększeniu ulegnie zarówno liczba żołnierzy, jak i infrastruktury obronnej.

Wizyta w Polsce – zwieńczeniem wspólnych działań

,,Wizyta w Polsce jest zwieńczeniem naszych działań w sprawie wzmacniania bezpieczeństwa regionalnego, we współpracy wojskowej oraz naszych starań w zakresie projektów energetycznych” – zaznaczyła Dalia Grybauskaitė.
Prezydent Polski zapewnił z kolei, że polska strona dołoży starań, by zmobilizować przedsiębiorców do pogłębiania współpracy gospodarczej, by jeszcze bardziej się przyczyniała do rozwoju ekonomicznego naszych krajów oraz wyraził satysfakcję z obecności Orlenu na Litwie, że Polska współdziała w zakresie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o paliwo na Litwie. ,,Mam nadzieję, że Orlen będzie tam dobrze funkcjonował” – dodał prezydent Duda.

W programie wizyty Dali Grybauskaitė znalazły się też spotkania z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim oraz premierem Mateuszem Morawieckim. W piątek prezydent Litwy uda się do Lublina, gdzie dojdzie do spotkania trojga Prezydentów: Litwy, Polski oraz Ukrainy Petro Poroszenko w dowództwie Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej LITPOLUKRBRIG.

PODCASTY I GALERIE