• Litwa
  • 22 lutego, 2019 20:12

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie. Jesteśmy silni, kiedy jesteśmy razem

,,Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem. Jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda, kiedy jest między nami przyjaźń i kiedy razem stajemy wspólnie w jednym szeregu. Wtedy rzeczywiście budzimy respekt i wtedy znacznie trudniej się zdecydować na jakikolwiek akt agresji wobec nas. W ostatnich latach tych aktów agresji różnego rodzaju niestety nie brakuje. Jest też wiele obaw, które niestety są podsycane" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z prezydentami Litwy i Ukrainy.

Renata Butkiewicz
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w Lublinie. Jesteśmy silni, kiedy jesteśmy razem

Fot. Robertas Dačkus

W Lublinie w siedzibie Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej LITPOLUKRBRIG odbyło się spotkanie prezydentów trzech państw – Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė i Ukrainy Petro Poroszenki.

Prezydent Polski wyraził zadowolenie, że żołnierze Polski, Litwy i Ukrainy razem służą, razem się doskonalą i razem ćwiczą, i pokazują naszym społeczeństwom, że jest jedność i przyjaźń pomiędzy naszymi państwami i narodami. Andrzej Duda akcentował przy tym w szczególności znaczenie współpracy wojskowej z Ukrainą w kontekście jej aspiracji związanych z przyłączeniem się do NATO.
Prezydent Litwy zapewniła, ze Litwa wspiera i będzie wspierała Ukrainę, świadcząc pomoc zarówno w zakresie politycznym, wojskowym, jak też finansowym i na szczeblu eksperckim. Prezydent Litwy podkreśliła, że trójstronna brygada została powołana, żeby pokazać wszystkim, że Polska, Litwa i Ukraina rozumieją swoje możliwości i mogą pomagać Ukrainie na wszelkie sposoby.

Podczas wspólnej konferencji prezydent Ukrainy podziękował Polsce i Litwie za wsparcie. – To odczuwaliśmy po akcie agresji na Ukrainę na Morzu Azowskim, kiedy zostali ranni marynarze ukraińscy, kiedy strzelano bez uprzedzenia, kiedy istniało zagrożenie okupacji Cieśniny Kerczeńskiej. Ale odczuliśmy bardzo zdecydowaną reakcję wszystkich naszych partnerów, szczególnie Litwy i Polski – powiedział.

Petro Poroszenko docenił również wsparcie Polski i Litwy 20 lutego, kiedy na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ opowiadał o sytuacji na terytorium Ukrainy.

Wielonarodowa Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska, LITPOLUKRBRIG, osiągnęła gotowość bojową w grudniu 2016 r. Dowództwo Brygady i polska część batalionu dowodzenia znajdują się w Lublinie, a pozostałe pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, na terytoriach swoich państw. Mogą być podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji.

Wizyta prezydent Dali Grybauskaitė dobiegła końca. Jak wiadomo, prezydent Litwy kończy swoje urzędowanie, więc to jest także jej pożegnanie w ramach tego urzędu z Polską. Wizyta pani prezydent Litwy przypada w szczególnym roku, w roku 450-lecia Unii Lubelskiej, która wytworzyła Rzeczpospolitą Obojga Narodów, unikatową polityczną siłę ówczesnej Europy. Dzisiaj prezydenci Polski i Ukrainy złożyli wieniec właśnie pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Dokonali tego wspólnie, co było wyrazistym akcentem , jednego z najważniejszych wydarzeń we wspólnej historii. Spotkanie prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Lublinie odbyło się też nieprzypadkowo w miejscu symbolicznym, czyli na Placu Litewskim pod Pomnikiem Unii Lubelskiej, wzniesionym w 1826 roku.
Warto przypomnieć, że kiedy w 2009 r. Lublin uroczyście obchodził 440. rocznicę tego wydarzenia, z tej okazji przyjechali prezydenci Polski Lech Kaczyński, Litwy Valdas Adamkus i Ukrainy Wiktor Juszczenko.

PODCASTY I GALERIE