Litwa
BNS zw.lt

Prezes Sądu Najwyższego Litwy krytykuje reformę sądownictwa w Polsce

Reforma sądownictwa w Polsce jest zagrożeniem dla demokracji, oświadczył przewodniczący Sądu Najwyższego Litwy i prezes Rady Sędziowskiej Rimvydas Norkus.

„Zdaniem przewodniczącego Rady Sędziowskiej wydarzenia w Polsce stanowią zagrożenie dla niezawisłości sędziów, ponieważ naruszają zasadę podziału władzy” – napisano w oświadczeniu.

Norkus twierdzi, że niezawisłość sędziowska jest jedną z podstaw demokratycznego państwa. „Demokracja polega na tym, że prawo jest ponad wszystkim, które może normalnie funkcjonować tylko wówczas, kiedy jest zapewniona niezawisłość sędziowska” – oświadczył Norkus.

Zgodnie z pomysłem Prawa i Sprawiedliwości po wprowadzeniu poprawek sędziowie Sądu Najwyższego będą powoływani przez prezydenta, ale inaczej niż było poprzednio. Dotychczas kandydatów wskazywało Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, a obecnie kandydatów typować będzie Krajowa Rada Sądownictwa, których z kolei będzie wybierał Sejm.

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył w środę, że  reforma stanowczo „wzmacnia systemowe zagrożenie dla rządów prawa” w Polsce.

Prawo i sprawiedliwość odpiera zarzuty. „Ani Minister Sprawiedliwości, ani inne organy władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą miały instrumentów wpływających na orzekanie przez sędziów Sądu Najwyższego. Sędziowie Sądu Najwyższego powoływani będą, zgodnie z dyspozycją art. 179 ustawy zasadniczej, przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony” – oświadczyła kancelaria Sejmu RP.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!