• Litwa
  • 13 listopada, 2013 8:50

Prezent Gražulisa dla litewskich homoseksualistów

Słynący ze swojej niechęci do osób o odmiennej orientacji seksualnej poseł na sejm Petras Gražulis nie ustaje w swojej walce z homoseksualizmem. Wczoraj osobiście odwiedził siedzibę Ligi Gejów Litwy (LGL) i wręczył jej przedstawicielom osobliwy prezent.

zw.lt

W dniach 12-13 listopada w Wilnie odbywa się Konferencja Praw Podstawowych Człowieka „Zwalczanie przestępstw z nienawiści w UE: Nadać ofiarom twarz i głos”, zorganizowana przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Konferencja skupia się na zwalczaniu przestępstw na tle nienawiści i ma na celu stworzenie i promowanie współpracy międzynarodowej między państwami członkowskimi UE w zakresie zwalczania dyskryminacji i przemocy wynikającej z rasizmu, ksenofobii, nietolerancji religijnej i homofobii .

W czasie, kiedy prezes LGL Władimir Simonko wraz z dwoma innymi pracownikami brał udział w konferencji, poseł na sejm Petras Gražulis przybył do siedziby organizacji, by, jak powiedział, osobiście „wyrazić wdzięczność LGL za działania w dziedzinie ochrony praw człowieka i zwalczania homofobii na Litwie”. Wręczył obecnym w biurze pracownikom organizacji osobliwy prezent (na zdjęciu).

„LGL potępia tę akcję posła Petrasa Gražulisa i uważa ją za poniżającą i obraźliwą dla lokalnej społeczności lokalnej LGBT. Biorąc pod uwagę odbywająca się właśnie konferencję na temat podstawowych praw człowieka, która jest organizowana w ramach litewskiej prezydencji w UE, tego rodzaju nienawistne działania wskazują na panującą w społeczeństwie litewskim homofobię” – napisali przedstawiciele litewskich homoseksualistów w specjalnym oświadczeniu.

„Zamiast aktywnie działać na rzecz zmniejszenia homofobicznej retoryki i działań na Litwie ,członek parlamentu nie ma oporów, by publicznie nękać i podżegać do nienawiści wobec społeczności lokalnej LGBT. LGL zachęca władze do potępienia tego incydentu“ – czytamy w oświadczeniu.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej