• Litwa
  • 9 grudnia, 2016 15:05

Premierzy krajów bałtyckich za utrzymaniem sankcji wobec Rosji

Sankcje wobec Rosji powinny być kontynuowane do tej pory, aż zostaną zrealizowane porozumienia z Mińska dotyczące Wschodniej Ukrainy, oznajmili w piątek premierzy Litwy, Łotwy i Estonii, którzy spotkali sie w Rydze.

zw.lt
Premierzy krajów bałtyckich za utrzymaniem sankcji wobec Rosji

Fot. lrv.lt

Algirdo Butkevičiaus, Maris Kučinskis i Juris Rats wydali wspólne oświadczenie w tej sprawie.

„Na razie nie widzimy najdrobniejszych wysiłków Rosji w tym kieruku. Litwa wspólnie z innymi krajami parterskimi w dalszym ciągu wszechstronnie będzie wspierała Kijów, aby Ukraina jak najszybciej wcieliła w życie najważniejsze reformy” – powiedział kończący kadencję premier Litwy Algirdas Butkevičius.

Premierzy uzgodnili, że kraje bałtyckie będą dążyły do realizacji aktywnej polityki wschodniej. Litwa, Łotwa i Estonia mają zamiar pozostać przykładem aktywnej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i wzmacniać polityczną oraz finansową uwagę Unii Europejskiej wobec tego partnerstwa – napisano w oświadczeniu.

„Bardzo cenię jedność krajów bałtyckich i wspólne stanowisko w reakcji na wydarzenia geopolityczne. Jesteśmy i będziemy zdecydowani swoich wartościach, dążących do dobrego sąsiedztwa, szacunku wobec praw człowieka, wzmacniania instytutów demokracji, wniesienia wkładu w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie” – podkreślił Butkevičius.

PODCASTY I GALERIE