• Litwa
  • 2 kwietnia, 2014 14:36

Premier: Ustawa o mniejszościach narodowych w najbliższym czasie

Premier Algirdas Butkevičius po spotkaniu z premierem RP Donaldem Tuskiem obiecał, że w najbliższym czasie zostanie przyjęta ustawa w sprawie pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach mniejszości narodowych oraz Ustawa o mniejszościach narodowych.

BNS
Premier: Ustawa o mniejszościach narodowych w najbliższym czasie

Fot. Ewelina Mokrzecka

,,Przed dwoma dniami zarejestrowaliśmy w parlamencie Ustawę o pisowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach i wydaje mi się, że ten akt prawny w tym miesiącu, najdalej w następnym, zostanie przyjęty” – powiedział w Brukseli Butkevičius.

Premier dodał, że w tym miesiącu zostanie przygotowany projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, która wprowadzi regulacje w sprawie używania języka mniejszości narodowych w przestrzeni publicznej. Akt prawny będzie również zawierał przepisy regulujące podwójne nazewnictwo miejscowości i ulic.

,,Znaleźliśmy trzy kompromisy, teraz nie chciałbym wymieniać pozycji, ponieważ trwają dyskusje” – oświadczył Butkevičius.

Z kolei premier Polski przyznał, że od sześciu lat polski rząd słyszy ze strony Litwy zapowiedzi rozwiązania spornych kwestii, ale na razie nie są one realizowane. „Dwudziesta rocznica podpisania traktatu polsko-litewskiego to byłby dobry moment na wyraźny krok w tę stronę. Chcielibyśmy, aby w tę rocznicę wchodzili w dobrych nastrojach i Litwini, i Polacy” – powiedział Tusk.

Szef polskiego rządu podkreślił także, że Polska i Litwa są zainteresowane pogłębieniem i zintensyfikowaniem współpracy energetycznej, co – jak stwierdził – „nie budzi żadnych wątpliwości”. Dodał, że razem z premierem Litwy umówieni są na kolejne spotkanie o charakterze mniej formalnym.

W ubiegłą sobotę (29 marca) wszystkie litewskie partie rządzące oraz opozycyjne podpisały porozumienie, w którym znalazło się zobowiązanie o uchwaleniu Ustawy o mniejszościach narodowych.

W punkcie 16. porozumienia w sprawie podstawowych wytycznych polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności na lata 2014-2020 znalazło się następujące sformułowanie:

„W dalszym ciągu rozwijać i umacniać demokrację, przestrzegać podstawowych, powszechnie uznanych w Europie wartości, zapewnić realizację podstawowych praw człowieka i szacunek dla praw mniejszości narodowych, przyjąć Ustawę o mniejszościach narodowych”.

Sygnatariuszami dokumentu zostali premier Algirdas Butkevičius, przewodnicząca Sejmu Loreta Graužinienė, wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz, lider opozycji Andrius Kubilius, przewodniczący Związku Liberałów Eligijus Masiulis, zastępca przewodniczącego Porządku i Sprawiedliwości Kęstas Komskis, członek partii Droga Odwagi Valdas Vasiliauskas.

PODCASTY I GALERIE