• Litwa
  • 25 marca, 2015 11:58

Premier: Polscy Litwini propagują przyjaźń między narodami

We środę premier Algirdas Butkevičius w rządzie spotkał się z Litwinami z Puńska. Szef rządu wręczył wójtowi Puńska Wotoldowi Liszkowskiemu (Vytautas Liškauskas) podziękowanie za wieloletnią działalność, sławiącą imię Litwy oraz jednoczącą mieszkających w Polsce Litwinów.

zw.lt
Premier: Polscy Litwini propagują przyjaźń między narodami

Fot. Vygintas Skaraitis

Premier podkreślił, że udział Litwinów z Polski w życiu społeczności litewskiej jest bardzo ważny.

„Gmina Puńsk jest wspaniałym przykładem, jak małą społeczność może zrealizować wiele udanych projektów, współpracować z organizacjami samorządowymi prawie w całej Litwie. Swoją pracą rozsławiacie ziemię puńską, jej kulturę, kreujecie nowoczesne stosunki pomiędzy naszymi sąsiednimi krajami” – mówił Butkevičius.

Gmina Puńsk wspólnie z samorządami rejonów łoździejskiego, olickiego i kalwaryjskiego na Litwie zrealizowała około 30 projektów finansowanych przez Unię Europejską. Są to projekty infrastrukturalne, kulturowe, oświatowe i biznesowe.

Premier zaznaczył, że spotkanie w rządzie jest okazją, by podziękować Litwinom z Puńska, Sejn i Suwałk za ich wielki patrotyzm i gotowość niesienia pomocy Litwie, reprezentowania interesów ludzi, propagowania przyjaźni.

PODCASTY I GALERIE