• Litwa
  • 29 stycznia, 2021 12:55

Premier Litwy i Swiatłana Cichanouska omówiły sytuację na Białorusi

Premier Ingrida Šimonytė spotkała się ze Swiatłaną Cichanouską, liderką opozycji na Białorusi, aby omówić sytuację polityczną w tym kraju oraz dalsze wsparcie Litwy.

zw.lt
Premier Litwy i Swiatłana Cichanouska omówiły sytuację na Białorusi

Fot. Kancelaria Premiera Litwy

„Krwawy reżim Aleksandra Łukaszenki od dawna przekształca się w opozycję wobec narodu swojego kraju. Uwolnienie więźniów politycznych, zakończenie represji, wolne, demokratyczne wybory – to najważniejsze kroki, których domagają się Białorusini. Litwa i cały demokratyczny świat żądają tego samego” – powiedziała premier.

Litwa dąży do dalszego zwiększania presji na reżim białoruski. Litwa popiera również rozwój sankcji UE.

Litwa bezpłatnie wydaje prześladowanym obywatelom Białorusi wizy krajowe i azyl polityczny. Poszukuje się sposobów dalszego uproszczenia procedur migracyjnych i ułatwienia warunków przeprowadzania się białoruskich przedsiębiorstw na Litwę.

Zwraca się uwagę, że Litwa udziela pomocy medycznej i rehabilitacji ofiarom represji. Na litewskich uczelniach przyznano 89 stypendiów dla studentów studiów licencjackich z Białorusi, a w tym roku planowanych jest kolejnych 20 stypendiów na studia magisterskie.

PODCASTY I GALERIE