• Litwa
  • 28 listopada, 2015 15:37

Premier: Landsbergis powinien otrzymać Premię Wolności

Premier socjaldemokrata Algirdas Butkevičius oznajmił w sobotę, że nie popiera decyzji sejmu o nieprzyznaniu Premii Wolności założycielowi Sąjūdisu, byłemu przewodniczącemu Rady Najwyższej - Sejmu Restytucyjnego Vytautasowi Landsbergisowi.

zw.lt
Premier: Landsbergis powinien otrzymać Premię Wolności

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Wszyscy politycy, bez względu na programy partyjne i różnice ideologiczne, przy podejmowaniu decyzji powinni kierować się nie emocjami, a świadomością historyczną i obiektywnymi faktami naszej walki o wolność” – podkreślił szef rządu.

Jak dodał, nikt nie może zaprzeczyć szczególnie wielkiej roli Landsbergisa w dążeniu Litwy do wolności i w odrodzeniu państwowości kraju.

„Wkrótce będziemy wspominali srogi 13 stycznia. Od tego dnia naszej próby minęło już 25 lat. Powitajmy ten dzień zjednoczeni i zespoleni – jak na barykadach obrony niepodległości. Zademonstrujmy nabytą dojrzałość polityczną. Przemyślmy przebytą drogę wolności i godnie uczcijmy twórców państwowości” – nawoływał premier.

Butkevičius zwrócił się do sejmu, aby ten zrezygnował z subiektywnych poglądów i powrócił do kwestii przyznania Premii Wolności Vytautasowi Landsbergisowi.

We wtorek sejm większością głosów odrzucił propozycję przyznania patriarsze konserwatystów Premii Wolności. Przeciwko głosowali socjaldemokraci (oprócz Gediminasa Kirkilasa), Partia Pracy, AWPL.

PODCASTY I GALERIE