• Litwa
  • 22 września, 2016 6:03

Premie za najlepsze prace naukowe dot. mniejszości narodowych

Rada Akademicka Departamentu mniejszości narodowych przy RL ogłosiła zwycięzców konkursu na najlepsze prace naukowe, dotyczące mniejszości narodowych. Najpopularniejsze okazały się zagadnienia dotyczące Żydów oraz polska mniejszość narodowa na Litwie.

BNS
Premie za najlepsze prace naukowe dot. mniejszości narodowych

Fot. fb: Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

W pierwszej grupie nominacji, gdzie były oceniane prace licencjackie, została wyróżniona praca Aurelii Jutelytė “Pamięć o ludobójstwie Żydów jako pole działania twórców pamięci”. („Lietuvos romų genocido atmintis kaip atminties kūrėjų veikimo laukas“). Wysokość premii wynosi 300 euro.

W drugiej grupie nominacji wyróżniono pracę magisterską Karolisa Dambrauskasa „Imagining Ethnic Democracy: Polish Minority’s Response to the Governance of the Lithuanian State“ (pol. “Wyobrażenie demokracji etnicznej: odpowiedź mniejszości polskiej na rządy państwa litewskiego”). Wysokość premii wynosi 500 euro.

Komisja wyróżniła również pracę Justyny Balcewicz pt. “Znaczenie języka wykładanego w szkole dla formowania się tożsamości: przypadek Polaków z Litwy (lit. „Mokyklos dėstomosios kalbos poveikis tautinių mažumų saviidentifikacijos formavimuisi: Lietuvos lenkų atvejis“), za którą również została przyznana premia w wysokości 300 euro.

Została wyróżniona również praca doktorska Pawła Sobika „Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej (1994-2014)“.

Do konkursu zgłoszono 20 prac, które zostały ocenione przez Radę Akademicką, w której skład weszli litewscy naukowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, badacze i eksperci.

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką mniejszości narodowych. Wręczenie premii oraz wyróżnień odbędzie się w końcu br.roku.

PODCASTY I GALERIE