• Litwa
  • 11 października, 2013 12:17

Prawie jedna trzecia mieszkańców Litwy ogląda rosyjską telewizję

29 proc. mieszkańców Litwy ogląda rosyjskie programy telewizyjne transmitowane z Rosji, wynika z sondażu, który przeprowadził dziennik ''Lietuvos Rytas'' wśród swoich czytelników.

"Lietuvos rytas"
Prawie jedna trzecia mieszkańców Litwy ogląda rosyjską telewizję

Fot. YouTube

W ocenie mieszkańców rosyjskie programy są ciekawe oraz profesjonalnie przygotowane.

34 proc. respondentów nie ogląda rosyjskich programów, a 33 proc. – ogląda sporadycznie.

Sondaż został przeprowadzony w związku z decyzją Komisji Litewskiego Radia i Telewizji o tymczasowym wstrzymaniu retransmisji programów na kanale Pierwyj Baltijskij Kanał (BPK), po tym, gdy w programie ”Człowiek i prawo” na BPK podano kłamliwą informację o wydarzeniach 13 stycznia.

PODCASTY I GALERIE