• Litwa
  • 29 lipca, 2015 14:12

Prawie 2 tys. osób może się zakwalifikować w drugiej turze na bezpłatne studia

Przyszli studenci uniwersytetów i kolegiów w drugim etapie mogą się ubiegać o 1 tys. 834 finansowane przez państwo miejsca lub stypendia na studia.

BNS
Prawie 2 tys. osób może się zakwalifikować w drugiej turze na bezpłatne studia

Fot. Ewelina Mokrzecka

LAMA BPO informuje, że na uniwersytetach pozostało 540, w kolegiach – 1 tys. 114 finansowanych przez państwo miejsc, tymczasem stypendiów na studia na uniwersytetach pozostało 84, w kolegiach – 96.

Na uniwersytetach i w kolegiach zostały również miejsca niefinansowane przez państwo.

W pierwszym etapie na studia finansowane przez państwo dostało się 12 tys. 766 studentów, na studia płatne – 9 tys. 260.

O wolne miejsca mogą się ubiegać te osoby, które zarejestrowały się w ogólnym systemie LAMA BPO.

Wyniki drugiego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 3 sierpnia.

PODCASTY I GALERIE