Pranckietis spotkał się z Forum Giedroycia: Potrzeba więcej zdrowego rozsądku

"Żeby rozwiązać przynajmniej część problemów dotyczących Polaków mieszkających na Litwie, jest potrzebne więcej zdrowego rozsądku oraz woli politycznej"- po spotkaniu z przewodniczącym Sejmu Viktorasem Pranckietisem powiedział dla zw.lt prezes Forum Współpracy Litwy i Polski im. J. Giedroyca prof. Alvydas Nikžentaitis.

Dorota Skoczyk
Pranckietis spotkał się z Forum Giedroycia: Potrzeba więcej zdrowego rozsądku

Fot. lrs.lt

W środę przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis spotkał się z działaczami oświaty, kultury i sportu w celu przedyskutowania stanu stosunków międzypaństwowych między Litwą i Polską. Do spotkania doszło z inicjatywy prof. Alvydasa Nikžentaitisa, przewodniczącego Forum Współpracy Litwy i Polski im. J. Giedroyca. Forum zaś ma na celu wspieranie dialogu polsko-litewskiego w różnych dziedzinach.

„Na spotkaniu jeszcze raz przypomnieliśmy o podstawowych problemach, takich jak kwestia niektórych polskich szkół, co nie jest do końca rozwiązane. Co prawda ta sprawa nie leży w kompetencji przewodniczącego Sejmu, jednak chcieliśmy zaznaczyć że Forum Współpracy jest w ciągłym kontakcie z samorządem wileńskim”- powiedział Nikžentaitis.

Andrzej Pukszto, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego, członek zarządu Polskiego Klubu Dyskusyjnego w Wilnie, razem z Tomasem Pačėsą, znanym trenerem koszykarskim, akcentowali przede wszystkim sprawy mniejszości polskiej na Litwie, głównie kwestię pisowni imion i nazwisk, która od wielu lat czeka na swe rozwiązanie.

Viktoras Pranckietis zapewnił, że zawsze będzie adwokatem porozumienia polsko-litewskiego, poczuwa się do obowiązku przekonywania innych parlamentarzystów w tym zakresie. Przewodniczący Sejmu ubolewał, że nie udało się przegłosować projektu ustawy o pisowni imion i nazwisk, obecnie zaś poszukuje się niezależnych ekspertów, którzy przedstawią parlamentowi niezależną opinię o przygotowywanym akcie prawnym.

„W podejściu do kwestii pisowni nazwisk, na przykład, brakuje zdrowego rozsądku. Są poszukiwani eksperci, którzy nie wypowiadali się publicznie w tej kwestii: czy jednak ktoś, kto się nie wypowiadał na określony temat, może być rzeczywiście kompetentny w temacie?”- dla zw.lt mówił przewodniczący Forum Współpracy Litwy i Polski.

„Potrzebne jest też formowanie bardziej pozytywnej opinii publicznej o sprawach polskich. To akcentował również sam przewodniczący Sejmu. W opinii Litwinów Polacy nadal są postrzegani jako „niezupełnie prawdziwi” obywatele”- powiedział Nikžentaitis. Profesor apelował też o większą aktywność parlamentu litewskiego w kontekście rozwoju polsko-litewskich relacji międzypaństwowych. Zaznaczył, że wiele jeszcze jest do zrobienia w zbliżeniu między Litwą i Polską.

Omówiono najaktualniejsze kwestie stosunków polsko-litewskich i sposoby, jakimi naukowcy, nauczyciele, sportowcy, dziennikarze i in. mogą przyczynić się do polepszenia atmosfery między obu krajami. „To spotkanie miało na celu wymianę opinii i nazwanie istniejących problemów i kwestii. Sądzę że było produktywne, bo mówiliśmy o ważnych sprawach, a nie trzymaliśmy się „scenariusza” spotkania, przewidzianego przez kancelarię sejmową. Takie omówienie tematu ma wielką wartość, najgorsze jest ignorowanie problemu czy unikanie spotkania” – powiedział Nikžentaitis.

Uczestniczący w spotkaniu producent muzyczny Lauras Lučiūnas przedstawił pomysł „Eurowizji Rzeczpospolitej Trzech Narodów”, która odbyłaby się w następnym roku w Wilnie z udziałem w wykonawców z Litwy, Polski i Ukrainy.

Pranckietis mówił również, że miło wspomina spotkania z marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Markiem Kuchcińskim i marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim oraz ma nadzieję, że kontakty międzyparlamentarne będą układać się coraz lepiej. Zdaniem Pranckietisa, w tym celu „Powinny być zastosowane wszystkie możliwe narzędzia dyplomacji parlamentarnej”.

PODCASTY I GALERIE