• Litwa
  • 29 listopada, 2016 11:27

Pranckevičius: Europę niszczą populiści, Rosja oraz Państwo Islamskie

Zdaniem przedstawiciela Komisji Europejskiej na Litwie Arnoldasa Pranckevičiusa, największe zagrożenie dla Unii Europejskiej stanowi presja ze strony populistów, Rosji oraz ugrupowania "Państwo Islamskie", które chcą stworzyć atmosferę strachu i chaosu.

BNS
Pranckevičius: Europę niszczą populiści, Rosja oraz Państwo Islamskie

Fot. BFL/ Šarūnas Mažeika

Pranckevičius, który poprzednio pełnił m.in. funkcje doradcy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka twierdzi, że z powodu nowych zagrożeń oraz sytuacji geopolitycznej państwa UE będą musiały wzmocnić swoją obronność.

„Obecnie w instytucjach UE dużo mówi się o perspektywach wzmacniania bezpieczeństwa oraz obronności UE. Liderami tutaj są przede wszystkim Niemcy i Francja, które za bodziec rozwoju w tej dziedzinie uważają kontekst referendum w Wielkiej Brytanii, „Brexit” – powiedział przedstawiciel Komisji Europejskiej.

„Nastroje społeczne w różnych państwach w wielkim stopniu zależą od polityki wewnętrznej państwa, która dotyczy np. reform oświaty, zdrowia, życia społecznego. W społeczeństwach akumuluje się brak zaufania władzą i strach przed nowymi zagrożeniami, które mogą być pokierowane w określonym kierunku, na przykład przeciwko UE” -zauważa Pranckevičius.

W związku ze zmniejszeniem wsparcia finansowego UE w 2020 roku Pranckevičius widzi możliwość podziału Litwy na dwa regiony w sensie administracyjnym. „Wilno, bez wątpliwości, po osiągnięciu wyższej niż 75 proc. średniej pod względem dobrobytu wśród państw UE, byłoby w innej kategorii niż pozostałe regiony, które nadal mogłyby otrzymywać wsparcie strukturalne UE. Większość państw posiada zróżnicowane ekonomicznie regiony oraz różne możliwości finansowania. UE dużo uwagi kieruje na regiony peryferyjne, tam gdzie jest wyższy poziom bezrobocia, oddzielenia społecznego -te problemy są aktualne również dla Litwy. Dlatego też nie niezgodne z prawdą byłoby stwierdzenie, że od 2020 roku Litwa nie otrzyma wsparcia strukturalnego” – informuje Pranckevičius.

„Im dalej, tym bardziej strefa euro oraz Schengen dla państw bałtyckich staje się nie tylko pewnikiem dobrobytu ekonomicznego, ale też kwestią bezpieczeństwa narodowego” – komentuje Pranckevičius, który na stanowisko przedstawiciela Komisji Europejskiej na Litwie został mianowany w ubiegłym miesiącu.

PODCASTY I GALERIE