• Litwa
  • 7 listopada, 2022 14:21

Pracowałeś w strefie World Trade Center? Olbrzymie odszkodowania dla Litwinów

Litwini, którzy pracowali lub przebywali w rejonie zawalonych wież World Trade Center po atakach z 11 września 2001 r., wciąż mogą starać się o odszkodowanie. Stało się tak dzięki ostatnim zmianom w ramach funduszu odszkodowawczego, które działają na korzyść ofiar. Fundusz odszkodowawczy ma działać aż do 2090 r. Ostatnio został zasilony dodatkową kwotą 10 mld dol. To oznacza, że wciąż sporo ludzi może liczyć na olbrzymie kwoty odszkodowania.

zw.lt
Pracowałeś w strefie World Trade Center? Olbrzymie odszkodowania dla Litwinów

Fot. domena publiczna

Dotychczas wnioski o odszkodowania złożyło ponad 40 tys. osób. Z danych VCF wynika, że wśród nich mogło być wielu Litwinów. Wielu z nich wróciło na Litwę i nadal choruje.

W przypadku chorób nienowotworowych (głównie układu oddechowego i pokarmowego) można liczyć na jednorazowe odszkodowanie do 90 tys. dol. W przypadku nowotworów – nawet do 250 tys. dol. Jeśli chora osoba umrze, spadkobiercy otrzymują kolejne 250 tys. dol. Ponadto, jeśli poszkodowany był w związku małżeńskim, wówczas partner otrzymuje dodatkowo 100 tys. dol., każde dziecko również po 100 tys. dol.

O odszkodowanie nadal mogą ubiegać się osoby, które między 11 września 2001 r. a 30 maja 2002 r. prowadziły w tych miejscach akcję ratunkową, pracowały przy odgruzowywaniu i porządkowaniu terenów, ocaleni, a także mieszkańcy pobliskich terenów oraz przechodnie, którzy przebywali na miejscu przez dłuższy czas.

Dowodem w sprawie jest najczęściej dokumentacja potwierdzająca, że dana osoba pracowała w rejonie World Trade Center w czasie ataków. Pracownicy mogą ją otrzymać od swojego pracodawcy lub związku zawodowego. W przypadku braku tych dokumentów wystarczy oświadczenie dwóch świadków, którzy potwierdzą, że poszkodowana osoba pracowała lub przebywała w skażonej strefie. Dowodem w sprawie są również kartoteki medyczne głównie z lat 2002-2004, gdzie w rozmowach z lekarzem poszkodowani opisywali okoliczności pojawiania się pierwszych objawów chorób.

Wiele z takich spraw prowadzi, nowojorski adwokat Andrzej Kamiński. Jego ponad 30-letnie doświadczenie w obsłudze spraw związanych z odszkodowaniami pracowniczymi potwierdzają tysiące pozytywnie zakończonych spraw o odszkodowania.

Zarówno mecenas jak i personel jego kancelarii doskonale posługują się zarówno językiem polskim, litewskim, rosyjskim jak i angielskim. Ułatwia to komunikację oraz pozwala na dogłębną swobodną rozmowę dotyczącą wszelkich wątpliwości związanych ze sprawą o odszkodowanie.

Kancelaria Mecenasa Kamińskiego prowadzi również sprawy osób poszkodowanych, które na stałe lub tymczasowo przebywają na Litwie. Nie stanowi to przeszkody w dochodzeniu, należnej poszkodowanym, rekompensaty za poniesione straty.

Kancelaria zaprasza do kontaktu wszystkie osoby poszkodowane. Bezpłatnie udziela porad związanych ze sprawami o odszkodowanie z funduszu Victim Compensation Fund, chorobami zawodowymi oraz wypadkami.

Jeśli w czasie ataków z 11 września znajdowałeś się w rejonie World Trade Center, zgłoś się do nas. Pomożemy skontaktować się z prawnikami. Napisz! 

PODCASTY I GALERIE