• Litwa
  • 9 lutego, 2015 13:12

Powszechne oświadczenia majątkowe jako walka z korupcją?

Sejm powraca do tematu wprowadzenia powszechnych oświadczeń majątkowych i deklaracji dochodów. Do końca kwietnia specjalnie powołana grupa zadaniowa ma ocenić możliwości powszechnego deklarowania i ewentualnie przedstawi je sejmowi.

BNS
Powszechne oświadczenia majątkowe jako walka z korupcją?

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zdaniem sejmowego Komitetu ds. Audytu, powszechne oświadczenia majątkowe przyczynią się do walki z korupcją i z szarą strefę gospodarki.

Obecnie deklaracje majątkowe powinny składać politycy, urzędnicy państwowi, prokuratorzy, funkcjonariusze, kierownicy placówek , komitetów i organizacji finansowanych z budżetu państwa, dyrektorzy i właściciele banków, środków masowego przekazu, kierownicy placówek państwowych i samorządowych, a także członkowie ich rodzin.

PODCASTY I GALERIE