• Litwa
  • 14 stycznia, 2015 14:49

Powstanie Komisja ds. Wspólnoty Żydowskiej

Rząd zaaprobował propozycje, aby powstała komisja zajmująca się aktualnymi sprawami Wspólnoty Żydowskiej.

Powstanie Komisja ds. Wspólnoty Żydowskiej

Fot. PAP

Obszarem działalności komisji ma być kultura i historia Żydów, ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego, ochrona cmentarzy oraz miejsc zbiorowego pochówku oraz inne aktualne kwestie dotyczące Wspólnoty Żydowskiej.

Przewodniczącym komisji został kanclerz rządu Alminas Mačiulis. Członkami komisji – przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, kultury, oświaty oraz przedstawiciele Litewskiej Wspólnoty Żydów. 

PODCASTY I GALERIE