• Litwa
  • 26 lutego, 2020 18:05

Powstała rządowa komisja ds. mniejszości narodowych

Kwestie związane z mniejszościami narodowymi będzie koordynowała nowa komisja rządowa, która te funkcje przejmie od Ministerstwa Kultury.

zw.lt
Powstała rządowa komisja ds. mniejszości narodowych

Fot. Joanna Bożerodska


Utworzona dziś przez rząd komisja zajmie się polityką mniejszości narodowych, będzie rozstrzygała kwestie związane z kulturą, ochroną socjalną, oświatą, ekonomią, a także polityką zagraniczną i wewnętrzną.

Skład komisji będzie zatwierdzał premier, będzie jej przewodniczył kanclerz rządu. Do komisji będą delegowani wiceministrowie z różnych resortów, a także kierownik Departamentu Mniejszości Narodowych.

Komisja będzie zgłaszała propozycje rządowi na temat kooordynacji działalności instytucji państwowych w integrowaniu mniejszości narodowych w system polityczny, gospodarczy, społeczny, kulturowy i oświatowy w kraju. Będzie proponowała, w jaki sposób można udoskonalić akty prawne, zapewniające prawa mniejszości oraz zobowiązania międzynarodowe.

PODCASTY I GALERIE