Litwa
zw.lt

Powstała rządowa komisja ds. mniejszości narodowych

Kwestie związane z mniejszościami narodowymi będzie koordynowała nowa komisja rządowa, która te funkcje przejmie od Ministerstwa Kultury.


Utworzona dziś przez rząd komisja zajmie się polityką mniejszości narodowych, będzie rozstrzygała kwestie związane z kulturą, ochroną socjalną, oświatą, ekonomią, a także polityką zagraniczną i wewnętrzną.

Skład komisji będzie zatwierdzał premier, będzie jej przewodniczył kanclerz rządu. Do komisji będą delegowani wiceministrowie z różnych resortów, a także kierownik Departamentu Mniejszości Narodowych.

Komisja będzie zgłaszała propozycje rządowi na temat kooordynacji działalności instytucji państwowych w integrowaniu mniejszości narodowych w system polityczny, gospodarczy, społeczny, kulturowy i oświatowy w kraju. Będzie proponowała, w jaki sposób można udoskonalić akty prawne, zapewniające prawa mniejszości oraz zobowiązania międzynarodowe.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!