• Litwa
  • 3 lutego, 2020 8:17

Powstał ruch społeczny przeciwko elektrowni atomowej w Ostrowcu

Na Litwie powołano ruch społeczny, którego celem ma być przeciwstawianie się dobiegającej końca budowie elektrowni atomowej pod Ostrowcu na Białorusi, oddalonym od Wilna o 50 km.

Powstał ruch społeczny przeciwko elektrowni atomowej w Ostrowcu

Fot.facebook.com/zygispavilionis

Ruch przeciwko Elektrowni Atomowej w Ostrowcu będzie dążył m.in. do tego, by energia elektryczna wyprodukowana w tej białoruskiej elektrowni nie trafiła na rynek unijny, i hamować w ten sposób dalszy rozwój siłowni, a także do tego, by Litwa i Unia Europejska powzięły wszelkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu.

Wśród założycieli ruchu są: Vytautas Landsbergis, pierwszy prezydent Litwy po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1990 roku, europoseł Petras Auštrevičius, posłowie Žygimantas Pavilionis i Virgilijus Poderys, politolog Raimundas Lopata, były szef Państwowego Departamentu Bezpieczeństwa Mečys Laurinkus oraz były minister spraw zagranicznych Petras Vaitiekunas.

Podczas spotkania założycielskiego, które się odbyło w sobotę, Landsbergis zaznaczył, że „na mówienie +nie+ zagrożeniu i niesprawiedliwości nigdy nie jest za późno”.

Auštrevičius ocenił, że na Litwie dominuje pogląd, że elektrownia w Ostrowcu jest już zbudowana i niczego nie da się już zrobić. „To nie do końca tak” – powiedział podkreślając, że „władze Białorusi zamierzają rozwijać projekt niebezpiecznej siłowni i nie jest za późno na wyrażenie sprzeciwu wobec tych planów”.

Częścią ruchu społecznego przeciwko elektrowni w Ostrowcu jest również i przedstawiciel polskiej mniejszości – Daniel Ilkiewicz. Jest on członkiem zarządu Litewskiej Młodzieży Liberalnej (Lietuvos Liberalus Jaunimas). To przedstawiciel Młodzieży Liberalnej w nowo stworzonym ruchu i również jeden z założycieli.

Fot. Daniel Ilkiewicz

Pierwszy reaktor powstającej w Ostrowcu elektrowni, której łączna moc ma wynieść 2400 MW, ma zostać uruchomiony jeszcze w bieżącym roku.

Litwa sprzeciwia się budowie siłowni tak blisko swojej granicy. Uważa, że elektrownia zagraża jej bezpieczeństwu narodowemu, środowisku i zdrowiu społeczeństwa.

PODCASTY I GALERIE