• Litwa
  • 19 maja, 2014 9:30

Powrócą punkty karne dla kierowców?

Rząd ma rozważać propozycję wprowadzenia punktów karnych dla kierowców – za zebrane 10 punktów groziłaby utrata prawa jazdy na okres do roku.

BNS
Powrócą punkty karne dla kierowców?

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Początkujący kierowca, który nie posiada jeszcze dwuletniego stażu, byłby pozbawiony prawa jazdy po zebraniu 6 punktów.

Punkty karne byłyby anulowane po upływie roku od ich wyznaczenia oraz po odebraniu prawa jazdy.

Przywrócenie obowiązującego wcześniej trybu zaproponowała Państwowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało projekt poprawek do Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych. Projekt poprawek rząd zamierza rozpatrzeć podczas dzisiejszej narady.

PODCASTY I GALERIE