• Litwa
  • 27 września, 2013 8:09

Potencjał tkwi we współpracy

„Pierwszy slajd pokazujący ręce połączone w geście współpracy nie jest przypadkowy, to myśl przewodnia tegorocznej edycji Konkursu Polish Business Awards 2013 – pokazuje, że potencjał korzyści dla firm z obu krajów tkwi we współpracy” – rozpoczął konferencję prasową, Henryk Szymański, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.

zw.lt
Potencjał tkwi we współpracy

Fot. WPHI

Podczas konferencji wyjaśniono sens przyznawania wyróżnień w poszczególnych kategoriach Konkursu Polish Business Awards 2013. Kierownik WPHI podkreślał, że warunkiem pełnego wykorzystania potencjału współpracy gospodarczej między firmami jest otwartość. Z badań wynika, że zarówno Polacy jak i Litwini mało wiedzą o kraju sąsiednim. Zwracano uwagę, że znajomość i „wyczucie” kraju, pozwala identyfikować nisze rynkowe i możliwości współpracy.

Zbliża się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, która da impuls do dużych inwestycji w Europie. Firmy z obu krajów powinny pomyśleć o ściślejszej współpracy, na przykład, w ramach konsorcjów, gdzie partner lokalny dawałby swój potencjał, znajomość lokalnego rynku i procedur zamówień publicznych, a partner zagraniczny – swój potencjał finansowy, projektowy i know-how.

„Kategorie i mają na celu wyróżnienie firm, które poszukują nowych rynków zbytu, odważnie szukają możliwości za granicą” – powiedział Henryk Szymański i dodał: „Zarówno Litwa jak i Polska to kraje, których firmy dopiero budują pozycję międzynarodową. Nie ma jeszcze prawdziwie globalnych graczy z tych krajów. Uważamy, że działalność międzynarodową firm trzeba promować”.

Kategoria „Wspólny projekt polsko-litewski” ma zachęcać do podejmowania wspólnych projektów przez firmy z Polski i Litwy. Projektów przynoszących korzyści obu stronom. „Chcemy zachęcać, aby firmy poszukiwały możliwości, siadały wspólnie nad arkuszem Excel lub programem do analizy finansowej, aby przeanalizować możliwe wspólne projekty” – mówił przedstawiciel WPHI.

Kategoria „Wzrost notowań na giełdzie w Warszawie” ma zwrócić uwagę na jeszcze jeden potencjał współpracy między naszymi krajami – możliwość pozyskania kapitału na rozwój na warszawskiej giełdzie. Celem kategorii „CSR – zaangażowanie w sprawy społeczeństwa litewskiego” – jest wyróżnienie firm odpowiedzialnych społecznie, zaangażowanych w sprawy mieszkańców i społeczeństwa.

Na prośbę firm do 8 października wydłużono okres przesyłania nominacji do Konkursu.

PODCASTY I GALERIE