• Litwa
  • 30 września, 2018 13:00

Posłowie z Litwy udają się na rozmowy dwustronne do Polski

Grupa posłów na Sejm Litwy udała się do Warszawy w celu omówienia prac przygotowawczych przed wznowieniem obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy.

zw.lt
Posłowie z Litwy udają się na rozmowy dwustronne do Polski

Fot. Roman Niedźwiecki

Jak powiedział wiceprzewodniczący Sejmu Arvydas Nekrošius, prawdopodobnie podczas spotkania zostanie ustalona data przyszłego zgromadzenia, które odbędzie się po ponad dziesięciu latach przerwy.

Do Polski oprócz Nekrošiusa pojadą Arūnas Gumuliauskas i Viktoras Rinkevičius ze Związku Chłopów i Zielonych, socjaldemokrata Algirdas Sysas, przedstawiciel AWPL-ZChR Jarosław Narkiewicz. Ta delegacja wróci do Wilna we wtorek.

Jednocześnie Arūnas Gumuliauskas i Jarosław Narkiewicz znaleźli się w składzie delegacji sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki na czele z przewodniczącym Eugenijusem Jovaišą, która spotka się z odpowiednim komitetem polskiego Sejmu w dniach 1-4 października. Jak informuje Kancelaria Sejmu, w trakcie wizyty będą omawiane kwestie rozwoju szkolnictwa wyższego, współpracy krajów w dziedzinie kultury, mniejszości narodowych. Przewidziane są spotkania z posłami na Sejm RP, kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z przedstawicielami ambasady Litwy.

PODCASTY I GALERIE