• Litwa
  • 17 września, 2020 8:48

Posłowie rozważą zaostrzenie kar za okrucieństwo wobec zwierząt

W czwartek litewski Sejm zamierza rozpocząć debatę nad szeregiem poprawek przygotowanych przez parlamentarzystów, dotyczących dobrostanu zwierząt. W porządku obrad sesji plenarnej znalazły się projekty członka Partii Socjaldemokratycznej Linasa Balsysa, konserwatystów Aistė Gedvilienė i Laurynasa Kasčiūnasa, „chłopki” Virginii Vingrienė i pięciu członków Sejmu.

BNS
Posłowie rozważą zaostrzenie kar za okrucieństwo wobec zwierząt

Fot. Alexas_Fotos/Pixabay

L. Balsys proponuje wzmocnienie odpowiedzialności karnej za okrutne traktowanie zwierząt, zgodnie z którym każdy, kto okrutnie potraktował zwierzę, torturował je lub jeśli zwierzę zmarło w wyniku jego działań, podlegałby karze pozbawienia wolności od roku do trzech lat. Odpowiedzialny byłby również podmiot prawny.

Proponuje on również zakaz nabywania i hodowania zwierząt przez tych, którzy torturowali zwierzęta w przeszłości, na okres od trzech do pięciu lat.

Obecnie za to samo przewinienie grożą praca na cele społeczne, grzywna, areszt lub pozbawienie wolności na okres do jednego roku.

Praktycznie te same zmiany w kodeksie karnym są przewidziane w projekcie konserwatystów. Proponują oni także zwiększenie kar administracyjnych za okrucieństwo wobec zwierząt.

Ich projekt dotyczący uchybienia administracyjnego przewiduje trzykrotny wzrost grzywien, okrucieństwo i torturowanie zwierzęcia skutkowałoby grzywną w wysokości od 150 do 3 600 EUR, a czynności powtarzające się – od 3 600 do 5 250 euro. Śmierć lub okaleczenie zwierzęcia skutkowałoby grzywną w wysokości od 900 do 5 250 EUR, natomiast powtórne wykroczenie kosztowałoby od 5 250 do 6 900 euro.

Obecnie kodeks wykroczeń administracyjnych przewiduje kary w wysokości od 50 do 2 300 euro za okrucieństwo, okaleczenie lub zabicie zwierzęcia. Istnieje również możliwość przymusowej konfiskaty zwierzęcia.

V. Vingrienė proponuje zakaz handlu zwierzętami domowymi żyjącymi na wolnym powietrzu, a także podwyższenie grzywien. Ponadto proponuje uzupełnienie Ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt, aby wszystkie zwierzęta domowe przeznaczone do hodowli były wyposażone w mikroczipy, posiadały świadectwo zdrowia wydane przez lekarza weterynarii i były zarejestrowane w bazie danych Rejestru Zwierząt.

Zgodnie z projektem lekarze weterynarii byliby odpowiedzialni w sytuacji niepowiadomienia organów ścigania o zachowaniu naruszającym wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt.

Analogiczne propozycje zarejestrowali A. Gedvilienė, Paulius Saudargas, Simonas Gentvilas, L. Balsys i Dovilė Šakalienė.

Autorzy wszystkich projektów spodziewają się podwyższenia grzywien, maksymalnych kar pozbawienia wolności oraz ograniczonego dostępu do zwierząt i ich posiadania oraz większej ochrony zwierząt.

Policja prowadzi obecnie co najmniej pięć dochodzeń przedprocesowych w sprawie okrucieństwa wobec zwierząt. Martwe, kalekie zwierzęta znaleziono w nielegalnych hodowlach, a około półtora setki zwierząt przekazano do organizacji opiekuńczych.

PODCASTY I GALERIE