• Litwa
  • 9 czerwca, 2022 8:29

Posłowie poparli propozycję sprzedaży wyłącznie „czystych” nowych samochodów

W środę posłowie do PE głosowali za zmniejszeniem śladu węglowego nowych samochodów osobowych i dostawczych, i, żeby jej w ogóle nie pozostało od 2035 roku.

zw.lt
Posłowie poparli propozycję sprzedaży wyłącznie „czystych” nowych samochodów

Fot. bns foto/Paulius Peleckis

Zmiany w przepisach dotyczących norm emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych poparło 339 posłów, 249 przeciw i 24 wstrzymało się. Na podstawie tego głosowania Parlament Europejski jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą UE w sprawie ostatecznej wersji przepisów.

Posłowie zgodzili się, że do 2030 r. zmniejszyć ślad węglowy od nowych samochodów o co najmniej 55% w porównaniu do 2021 r. i co najmniej o 50% od nowych samochodów dostawczych. Od 2035 r. nowe samochody osobowe i dostawcze wprowadzane na rynek UE byłyby całkowicie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Ze swojej strony Parlament Europejski zatwierdził w środę szereg innych propozycji mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, takich jak rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor lotnictwa oraz na wszystkie loty odlatujące z lotnisk w Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyjątkiem najbardziej oddalonych regionów UE, a do 2025 r. znieść przydział bezpłatnych uprawnień do emisji dla sektora lotniczego. Poparło to 479 posłów do PE, 130 przeciw i 32 wstrzymało się. Ponadto uzgodniono wzmocnienie zobowiązań UE w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu (437 za, 142 przeciw, 40 wstrzymało się) oraz dostosowanie użytkowania gruntów i lasów do naturalnego składowania dwutlenku węgla (472 głosów za, 124 przeciw, 22 wstrzymało się).

Środki te mają na celu wypełnienie zobowiązań Europy do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r., a do 2050 r. osiągnąć neutralny dla klimatu wpływ emisji gazów cieplarnianych.

Jan Huitema (Renewing Europe, Holandia), sprawozdawca PE ds. reformy norm emisji zanieczyszczeń z samochodów, powiedział: „Ambitny przegląd norm emisji CO2 dla samochodów jest ważnym elementem walki ze zmianami klimatycznymi. Zapewni to przemysłowi samochodowemu przejrzystość, pobudzi innowacje i inwestycje. Ponadto zakup i użytkowanie czystych samochodów stanie się tańsze. Cieszę się, że Parlament Europejski zgodził się na pełną redukcję śladu węglowego nowych samochodów do 2035 r., ponieważ pomoże to osiągnąć cel na 2050 r. Europa byłaby kontynentem neutralnym dla klimatu”.

Źródło: EP

PODCASTY I GALERIE