• Litwa
  • 29 czerwca, 2021 10:14

Posłowie koalicji rządzącej wracają do pomysłu uznania Landsbegisa za I szefa państwa

Posłowie liberalno-konserwatywnej koalicji rządzącej wystąpili z propozycją nadania statusu głowy państwa byłemu przewodniczącemu Rady Najwyższej Sejmu Odrodzeniowego - Vytautasowi Landsbergisowi.

zw.lt
Posłowie koalicji rządzącej wracają do pomysłu uznania Landsbegisa za I szefa państwa

Vytautas Landsbergis. Fot. BNS/Scanpix

Projekt odpowiedniej ustawy zawiera propozycję uznania, że „od 11 marca 1990 r. przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Litewskiej  był głową niepodległego państwa litewskiego i od 11 marca 1990 roku do 25 listopada 1992 roku posiadał i wykonywał konstytucyjne uprawnienia głowy państwa”.

Nie jest to pierwsza taka propozycja a dyskusja o uznaniu V. Landsbergisa za I szefa państwa toczy się od samego początku odrodzenia republiki.

Także i w Sejmie poprzedniej kadencji narodziła się podobna inicjatywa, ale dzięki staraniom ówczesnego marszałka Sejmu Viktorasa Pranckietisa nie uzyskała ona politycznego poparcia rządzącej koalicji.

Tym razem propozycja ma poparcie szefowej parlamentu.

Inicjatorzy pomysłu twierdzą, że projekt powstał „po ocenie okoliczności politycznych, historycznych i prawnych oraz wykonanych prac, które określiły wyjątkowy status konstytucyjno-polityczno-prawny przewodniczącego Rady Najwyższej Litwy, powierzonych mu przez przedstawicieli narodu”.

W uzasadnieniu zaznaczono, że przewodniczący Rady Najwyższej miał uprawnienia do reprezentowania Litwy w stosunkach międzynarodowych, podpisywania ustaw, negocjowania i podpisywania umów międzynarodowych, przyjmowania akredytacji i odwoływania zagranicznych przedstawicieli dyplomatycznych itp.

„Miał on uprawnienia i wykonywał pracę, którą mają i wykonują głowy państw” – czytamy w oświadczeniu.

Asta Skaisgirytė, główny doradca prezydenta ds. polityki zagranicznej w wywiadzie dla „Žinių radijas“ powiedziała, że „jest pewien dług wobec pierwszej głowy naszego odrodzonego państwa, nie określając do końca, jaki był jego status. Jeśli Sejm podejmie decyzję polityczną, uważam, że byłaby to do zaakceptowania dla wszystkich stron i być może pomoże położyć kres tym dyskusjom”.

„V. Landsbergis był pierwszym marszałkiem niezależnego, odrodzonego litewskiego Sejmu, a ponieważ nie było wówczas instytucji prezydenta, zgodnie z umową pełnił również funkcje głowy państwa” – dodała A. Skaisgirytė.

PODCASTY I GALERIE