• Litwa
  • 10 września, 2020 16:38

Posłowie AWPL-ZChR nieobecni podczas głosowania w sprawie Białorusi

W czwartek litewski Sejm przyjął kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi. Dokument poparło 91 osób, czyli wszyscy posłowie znajdujący się na sali. Podczas głosowania nie był natomiast obecny żaden z przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

zw.lt
Posłowie AWPL-ZChR nieobecni podczas głosowania w sprawie Białorusi

Fot. D. Umbrasas/LRT/Joanna Bożerodska/Lukas Balandis/BNS

Sejm otworzył w czwartek jesienną sesję posiedzeń przyjmując rezolucję zatytułowaną „O nielegalnym i narzuconym Białorusi związku z Rosją”. Głosując za przyjęciem rezolucji posłowie zgodnie oświadczyli, że Federacja Rosyjska nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy Białorusi oraz wywierać wpływu na jej politykę zagraniczną.

Test przyjętego dokumentu wzywa do uznania działań białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki w polityce wewnętrznej i zagranicznej Białorusi, zmierzających do legitymizacji władzy i zawierania z Rosją nowych umów międzynarodowych ograniczających suwerenność narodu białoruskiego, za zbrodnię przeciwko narodowi oraz faktyczną aneksję kraju.

Rezolucja zawiera zapisy wskazujące, że ​​wszelkie umowy międzynarodowe, które ograniczą suwerenność Białorusi, są nieważne, stanowią zbrodnię przeciwko narodowi białoruskiemu i nie mogą być uznawane przez społeczność międzynarodową.

Za przyjęciem uchwały głosowało 91 parlamentarzystów. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. W głosowaniu nie wziął udział ani jeden z posłów reprezentujących w ławach sejmowych Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Rodzin Chrześcijańskich.

PODCASTY I GALERIE