• Litwa
  • 20 stycznia, 2020 6:22

Posłanki proponują ustanowić na Litwie Dzień Dziadków

Grupa posłanek proponuje ustanowić na Litwie Dzień Dziadków i przygotowała już w tej sprawie projekt uchwały. Ustanowienie Dnia Dziadków miałoby się przyczynić do zacieśniania więzi między pokoleniami.

BNS
Posłanki proponują ustanowić na Litwie Dzień Dziadków

Fot. Archiwum

„Nie jest tajemnicą, że dzieci obecnie spędzają najwięcej czasu przy komputerach, konsolach. Nawet kontakt z kolegami nie jest tak bliski, jak kiedyś na żywo. To ogranicza także kontakt wnuków z dziadkami” – uważa jedna z inicjatorek projektu Rimantė Šalaševičiūtė.

„Jeżeli tak jest, że kontaktów jest niewiele, to przynajmniej tego dnia spotkaliby się dziadkowie z wnukami” – dodaje posłanka.

Jak mówią autorki projektu, także naukowo udowodniono, że kontakty dziadków i wnuków zmniejszają symptomy depresji zarówno u jednych, jak i u drugich, przedłużają życie dziadków, a zaangażowanie tych ostatnich w proces nauki pomaga łatwiej przeżyć okresy krytyczne.

Dzień Dziadków miałby być tak zwaną datą pamiętną, a babcie i dziadkowie obchodziliby swoje święto w pierwszą niedzielę września.

Posłanki zwróciły uwagę na fakt, że w wielu krajach, m.in., w Polsce, Estonii, Portugalii. Hiszpanii, Włoszech seniorzy rodzin mają swoje święto. Imprezy z okazji dnia babci i dziadka odbywają się także w polskich placówkach oświatowych na Litwie.

PODCASTY I GALERIE