Litwa
BNS

Posłanki proponują ustanowić na Litwie Dzień Dziadków

Grupa posłanek proponuje ustanowić na Litwie Dzień Dziadków i przygotowała już w tej sprawie projekt uchwały. Ustanowienie Dnia Dziadków miałoby się przyczynić do zacieśniania więzi między pokoleniami.

„Nie jest tajemnicą, że dzieci obecnie spędzają najwięcej czasu przy komputerach, konsolach. Nawet kontakt z kolegami nie jest tak bliski, jak kiedyś na żywo. To ogranicza także kontakt wnuków z dziadkami” – uważa jedna z inicjatorek projektu Rimantė Šalaševičiūtė.

„Jeżeli tak jest, że kontaktów jest niewiele, to przynajmniej tego dnia spotkaliby się dziadkowie z wnukami” – dodaje posłanka.

Jak mówią autorki projektu, także naukowo udowodniono, że kontakty dziadków i wnuków zmniejszają symptomy depresji zarówno u jednych, jak i u drugich, przedłużają życie dziadków, a zaangażowanie tych ostatnich w proces nauki pomaga łatwiej przeżyć okresy krytyczne.

Dzień Dziadków miałby być tak zwaną datą pamiętną, a babcie i dziadkowie obchodziliby swoje święto w pierwszą niedzielę września.

Posłanki zwróciły uwagę na fakt, że w wielu krajach, m.in., w Polsce, Estonii, Portugalii. Hiszpanii, Włoszech seniorzy rodzin mają swoje święto. Imprezy z okazji dnia babci i dziadka odbywają się także w polskich placówkach oświatowych na Litwie.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!