• Litwa
  • 12 października, 2016 16:54

Posiedzenie Sejmu przerwane – na sali zabrakło posłów

Wieczorna sesja plenarna Sejmu Litwy w środę potrwała krócej niż pół godziny - zabrakło kworum. Do przyjęcia ustaw wymagana jest obecność co najmniej 71 posła, tymczasem do udziału w sesji zarejestrowało się 64 polityków.

BNS
Posiedzenie Sejmu przerwane – na sali zabrakło posłów

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

„Nie było posłów, abyśmy mogli odbywać czytania, musieliśmy skończyć wcześniej. Oceniam to jako brak odpowiedzialności, bo przysięga i prace, które należy wykonać, zanim zmieni się Sejm, zobowiązują. Wybory nie są powodem, by nie przyjść na posiedzenie plenarne.

Jednym z ostatnich zagadnień na wokandzie Sejmu były poprawki do Statutu, przewidujące sankcje dla posłów za opuszczone posiedzenia. Obecnie posłom nie grożą żadne konsekwencje za opuszczenie posiedzeń. Przyjęte w pierwszym czytaniu poprawki przewidują, że za każde opuszczone posiedzenie Sejmu lub komitetu, do którego należy poseł, jego wynagrodzenie byłoby zmniejszane o 5 proc. Jak mówi przewodniczący Komitetu Prawa i Praworządności Julius Sabatauskas, po zastosowaniu takiego modelu parlamentarzysta, który opuścił wszystkie posiedzenia, zostaje pozbawiony całej miesięcznej wypłaty.

PODCASTY I GALERIE