• Litwa
  • 7 października, 2013 9:56

Porozumienie ws. budowy elektrowni atomowej Visaginas

Ministerstwo Energetyki w najbliższym czasie przedstawi rządowi wspólne stanowisko przedsiębiorstw energetycznych państw bałtyckich i japońskiej korporacji Hitachi odnośnie budowy elektrowni atomowej Visaginas.

BNS
Porozumienie ws. budowy elektrowni atomowej Visaginas

Fot. BFL/Tomas Lukšys

,,Otrzymaliśmy propozycje przedsiębiorstw energetycznych Łotwy i Estonii. W najbliższym terminie minister energetyki Jarosław Niewierowicz przedstawi je pod obrady rządu” – powiedziała doradczyni ministra Daiva Rimašauskaitė.

Szef holdingu Lietuvos energija Dalius Misiūnas, odpowiedzialny za opracowanie wspólnego stanowiska państw odnotował, że uzyskanie porozumienia jest bardzo ważnym faktem.

PODCASTY I GALERIE