• Litwa
  • 18 października, 2021 8:24

Poprawa infrastruktury dróg

Wielkie zmiany czekają na odcinkach dróg krajowych Bukiszki–Suderwie–Dukszty i Nowa Wilejka–Rudomino–Wojdaty. Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczyni się do finansowania projektów, a wyżej wymienione odcinki dróg będą bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla mieszkańców.

vrsa.lt
Poprawa infrastruktury dróg

Fot. scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

Decyzje o przyczynieniu się do poprawy infrastruktury wspomnianych odcinków dróg zapadły w 23 września b.r. na posiedzeniu Rady. Według zastępcy dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Rimantasa Gerdvilisa, kurującego infrastrukturę dróg i ulic, za naprawę i utrzymanie dróg państwowych odpowiada litewski Zarząd Dróg, ale przy udziale samorządu w finansowaniu, projekty te będą realizowane szybciej, a to znaczy, że i mieszkańcy szybciej będą cieszyć się ulepszoną infrastrukturą drogową.

Dla wygody mieszkańców zostanie odnowiona nawierzchnia drogi, a także zostaną zbudowane ścieżki piesze i rowerowe

Na drodze krajowej Bukiszki–Suderwie–Dukszty jest planowany remont odcinka drogi ponad 8 km. Odcinek zostanie również wyposażony w szlaki piesze i rowerowe, oświetlenie i kanalizację deszczową.

Projekt będzie realizowany w 3 etapach. Początkowo prace będą prowadzone na odcinku Bukiszki–Suderwie–Dukszty od 0,830 (6070218; 576380) do 3,788 (6071189; 573859) km, następnie na odcinku od 7,297 (6071842; 570531) do 8,984 (6072290; 568940) km oraz na odcinku od 3,788 6071189; 573859) do 7,297 (6071842; 570531).

Samorząd wniesie wkład w finansowanie 2 etapów projektu i przeznaczy do 400 tys. euro. Prace są wstępnie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024.

W trakcie remontu odcinka drogi Nowa Wilejka–Rudomino–Wojdaty na pierwszym etapie zostaną odnowione i rozdzielone pasy ruchu przy rynku w Rudominie, co stworzy dogodniejsze warunki komunikacyjne z planowanym do przebudowy targowiskiem.

Na drugim etapie zostanie przebudowany odcinek drogi od 13 190 do 14 450 km, polegający na naprawie nawierzchni i urządzeniu kanalizacji deszczowej. Zainstalowane i wyremontowane zostaną również szlaki i urządzenia do organizacji przejścia (przejść) dla pieszych.

W celu poprawy warunków na ww. odcinku drogi Samorząd przeznaczy środki z budżetu, które zostaną skorygowane po opracowaniu projektu technicznego. Prace budowlane zaplanowano na 2023 rok (i/lub w przypadku braku wystarczających środków finansowych w 2024 r.).

Obecnie jest odnawiany odcinek drogi Wilno–Szumsk

Już wystartował projekt „Odnowienie odcinka drogi o znaczeniu krajowym nr 101 Wilno–Szumsk, od 27,610 do 29,840 km”, podczas którego zostanie naprawiona jezdnia, zostaną zainstalowane ścieżki i systemy sieci deszczowej i oświetleniowej.

Prace naprawcze wykona i sfinansuje Zarząd Dróg. Ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego zostaną zbudowane ścieżki, urządzone sieci ściekowe i oświetleniowe.

Całkowita wartość projektu to około 2,3 mln. euro, Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy prawie pół miliona euro.

„Przepraszamy mieszkańców za ewentualne niedogodności po rozpoczęciu prac remontowych drogi i oczekujemy cierpliwości, a kierowców i pieszych prosimy o zachowanie ostrożności, monitorowanie organizacji ruchu i przestrzeganie wskazanych znaków drogowych” – do uczestników ruchu zwracają się przedstawiciele Działu Budownictwa Samorządu.

Rekonstrukcja ulicy Nieświeskiej

Między Samorządem, Litewskim Zarządem Dróg i Samorządem Miasta Wilna podpisano trójstronną umowę o współpracy „Projektowanie i budowa przejazdu tunelowego, łączącego drogi i wiadukt dla pieszych na odcinku autostrady A2 Wilno – Poniewież od 9 276 km do 10 238 km”, zgodnie z którą do 2023 r. jest przewidziane przygotowanie projektu rekonstrukcji prac technicznych ulicy Nieświeskiejwe wsiBukiszki gminy Awiżenie.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2024 roku.

Obecnie zakup projektowania został zakończony, w trakcie przetargu wyłoniono zwycięzcę – MB „Kelių projektavimas“. W najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe.

Samorząd stale prowadzi prace doglądu i rozwoju dróg – są doglądane i budowane drogi o znaczeniu lokalnym i ulice, buduje się nowe chodniki, montuje się znaki drogowe, rozbudowuje się sieci ścieżek rowerowych.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc znaczenie dobrego stanu dróg dla mieszkańców, aktywnie uczestniczy w ogłaszanych programach (projektach) pozyskiwania środków finansowych i dąży do maksymalnego wykorzystania przyznanych środków. W 2020 r. w infrastrukturę transportową rejonu wileńskiego zainwestowano prawie 19 mln euro, to jest o ponad 7 mln euro więcej niż w 2019 r.

W 2020 r. zaasfaltowano ponad 45 km dróg i zbudowano/wyremontowano 5,845 km chodników. Na poprawę oświetlenia dróg i ulic w 2020 roku przeznaczono prawie 6 mln euro, t. j. o 57,8 proc. więcej niż w 2019 roku.

Budowa, remonty (utrzymanie), utrzymanie i zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu dróg lokalnych i ulic należących do Samorządu są prowadzone corocznie według zatwierdzonego spisu obiektów.

PODCASTY I GALERIE