• Litwa
  • 2 października, 2015 10:20

Poniewież ma już wystarczającą liczbę poborowych

Pobór do wojska z dniem 5 października zostanie wstrzymany w regionie poniewieskim. Wymaganą kwotę poborowych osiągnęły już Kowno, Szawle, Kłajpeda i Olita.

BNS
Poniewież ma już wystarczającą liczbę poborowych

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Pobór do wojska nadal trwa w regionie wileńskim. Szef działu komisji poborowej i kompletowania major Žygimantas Adamonis poinformował, ze region wileński pobór do wojska wstrzyma przypuszczalnie w końcu października, ma bowiem największy plan – 1200 poborowych.

Po tym, jak sejm przywrócił obowiązek zasadniczej służby wojskowej, w tym roku odbędzie ją 3 tys. młodych ludzi – część ochotniczo, część zostanie wezwana z listy, na której znalazły się 36 825 osób. Według danych z czwartku, do odbycia ochotniczej służby wojskowej zgłosiło się już 2431 osób.

Listy poborowych zostały w tym roku sporządzone z podziałem na regiony, kwoty dla regionów ustanowiono proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Na Litwie powstało sześć oddziałów regionowych.

PODCASTY I GALERIE