• Litwa
  • 22 lutego, 2018 9:54

Ponad 200 tys. wniosków o pieniądze na dziecko

Ministerstwo ochrony socjalnej i pracy poinformowało o wpłynięciu 212,5 tys. wniosków na tzw. pieniądze na dziecko. Wnioski dotyczą 300 tys. dzieci.

zw.lt
Ponad 200 tys. wniosków o pieniądze na dziecko

Fot. Joanna Bożerodska

Urzędnicy rozpatrzyli dotąd 138,8 tys. wniosków dotyczących 190 tys. dzieci.

Prawo do zasiłku przysługuje 530,8 tys. dzieciom.

Pieniądze na dziecko przysługują wszystkim opiekunom, wychowującym dzieci do 18 roku życia oraz do 21 roku życia, jeżeli pobierają naukę. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu spis.lt lub w Wileńskim Oddziale Wypłat Socjalnych przy ulicy Kauno 3. Decyzja o przyznaniu zasiłku jest wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Pieniądze są wypłacane za poprzedni miesiąc, do 25 dnia bieżącego miesiąca.

Rodzicom o niskich dochodach i rodzinom wielodzietnym będą także przysługiwały dodatkowe zasiłki.
Warto mieć na uwadze, że zniknie ulga podatkowa. Dotąd nieopodatkowana kwota dochodowa na każde dziecko wynosiła 200 euro, przez co do kieszeni rodziców wracała kwota do 30 euro. Teraz ta kwota będzie po prostu wypłacana w ramach zasiłku.

PODCASTY I GALERIE