• Litwa
  • 25 kwietnia, 2013 10:20

Ponad 20 proc. śledczych nie ma wykształcenia prawniczego

Ponad 20 proc. śledczych, zatrudnionych w litewskich instytucjach wymiaru sprawiedliwości w roku 2011, nie ma wykształcenia prawniczego. Informacje te wynikają z raportu Kontroli Państwowej, który bada skuteczność prowadzenia postępowania przedprocesowego.

BNS

Zgodnie z danymi w raporcie, śledczymi są często osoby z różnym wykształceniem, np. pedagogicznym, filologicznym, wychowania fizycznego i in.

Ustawa o prokuraturze jasno ustala obowiązek posiadania wykształcenia prawniczego w stosunku do osób ubiegających się o stanowisko prokuratora, natomiast w stosunku do śledczych brak jest takiego wymogu. Śledczy pracujący w policji są objęci wewnętrznym statutem jednostki, zgodnie z którym jedynym warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego, ukończenie zawodowej instytucji spraw wewnętrznych, bądź szkolenia danej instytucji.

Już w roku 2011 Rada Sędziów informowała, że brak wykształcenia prawniczego oraz nikła znajomość prawa karnego i cywilnego mają negatywny wpływ na jakość i wynik postępowań.

PODCASTY I GALERIE