• Litwa
  • 3 sierpnia, 2019 14:07

Pomysł zwolnienia pracujących emerytów ze składek na Sodrę

Aby przyciągnąć więcej osób w wieku emerytalnym na rynek pracy, premier sugeruje zachęcanie pracodawców do stosowania ulg podatkowych. Przedstawiciele pracodawców z zadowoleniem przyjmują taką inicjatywę, ale nie zgadzają się z tym, jak powinna ona być stosowana.

BNS
Pomysł zwolnienia pracujących emerytów ze składek na Sodrę

Fot BNS/Julius Kalinskas

Saulius Skvernelis zastanawia się nad pomysłem, aby mieszkańcy, którzy uzyskali niezbędny staż pracy, nie musieli już płacić składek „Sodry”. Należy zdecydować, czy zasada ta ma dotyczyć wszystkich pracowników, czy tylko osób wieku emerytalnego.

Wicedyrektor Litewskiego Centrum Badań Społecznych Boguslavas Gruževskis sądzi, że pracodawcy w taki sposób mogliby zaoszczędzić około 75 proc. sumy takich składek.

Minister pracy i opieki socjalnej powiedział, że dyskusje na ten temat nie są prowadzone.

Skvernelis twierdzi, że istnieje poważny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, więc wcześniej czy później zarówno biznes, jak i władze będą musiały podejmować decyzje, aby zachęcić osoby starsze do pozostania na rynku pracy tak długo, jak to jest możliwe.

Danas Arlauskas, szef Litewskiej Konfederacji Pracodawców, uważa, że ​​zwolnienie takich mieszkańców ze składek „Sodry” spowodowałoby, że miejsce pracy stanie się tańsze. Przedstawiciel pracodawców jest przekonany, że emeryci zbierać pienądze w prywatnych funduszach emerytalnych.

Valdas Sutkus, prezes Litewskiej Konfederacji Biznesu, powiedział, że zwolnienie emerytów ze składek „Sodry” byłoby społecznie sprawiedliwym działaniem.

„Osoby, które już uzyskały staż konieczny do przejścia na emeryturę, twierdzą, że jest to niesprawiedliwe, że wciąż należy wpłacać pieniądze na „Sodrę”. W końcu, one już zarobiły na swoją emeryturę. Z drugiej strony, ludzie w wieku powyżej 60 lat mają trudności z nabyciem nowych umiejętności, mają kłopoty finansowe i powinni być wspierani” – sądzi Sutkus.

PODCASTY I GALERIE