• Litwa
  • 26 września, 2019 11:38

Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne: Jest to pomost między Wilnem a Warszawą

W Pałacu Władców w Wilnie odbyło się otwarcie Polsko-Litewskich Warsztatów Fizycznych i Technologicznych, organizowanych przez Ambasadę RP na Litwie oraz Litewskie Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych.

zw.lt
Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne: Jest to pomost między Wilnem a Warszawą

Fot. Roman Niedźwiecki

Według dyrektora Centrum prof. Gintarasa Valušisa, konferencja jest wydarzeniem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania obu państw. „Polscy i litewscy naukowcy-fizycy zawsze utrzymywali dobre stosunki, pracowali nad wspólnymi projektami i stale dzielili się doświadczeniami naukowymi” – podkreśla naukowiec.

Kilka podobnych wydarzeń zorganizowano w latach 1991-1996. To wtedy współpraca polsko-litewskich naukowców stanowiła silny czynnik w tworzeniu międzynarodowych konsorcjów w trakcie opracowywania wniosków o udział w europejskich programach badawczych.

„W tym roku obchodzimy rocznicę Unii Lubelskiej. W związku z tym postanowiliśmy ożywić tradycję dwustronnej współpracy naukowców w dziedzinie fizyki i technologii oraz rozszerzyć możliwości projektów naukowych. Te warsztaty mają na celu promowanie dobrych praktyk sąsiedzkich na poziomie państwowym. Wilno i Warszawa są bardzo blisko siebie, a instytucje mają tutaj dobudowaną infrastrukturę naukową” – twierdzi prof. Valušis.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Gintaras Valušis

„Cieszę się, że współpraca naukowa między Polską a Litwą się rozwija. Mam nadzieję, że kontakty między społecznościami akademickimi będą nie tylko zachętą do szerzenia nowych pomysłów, ale także możliwością tworzenia wspólnych projektów badawczych” – powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Fot. Roman Niedźwiecki/ Urszula Doroszewska

„Unia polsko-litewska była bez wątpienia najskuteczniejszą umową międzynarodową. Dla Litwy Polska zawsze była i pozostaje bliskim sąsiadem, z którym łączą się jej bliskie więzi kulturowe i polityczne. Komunikacja między naukowcami a intelektualistami od dawna jest ważnym sposobem zbliżenia krajów. Takie konferencje są ważnym pomostem, łączącym państwa i ludzi” – powiedział dziekan Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Wileńskim prof. Rimvydas Petrauskas.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w świątecznym koncercie oraz zrobili fotosesję obok obrazu Jana Matejki „Unia Lubelska”.

PODCASTY I GALERIE