• Litwa
  • 21 października, 2021 10:06

Polsko-litewskie rozmowy transportowe: połączenie kolejowe Warszawa-Wilno

Połączenia drogowe i kolejowe łączące Polskę i Litwę oraz rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej to główne tematy omówione na spotkaniu ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem transportu i łączności Litwy, Mariusem Skuodisem. Spotkanie w Wilnie odbyło się 20 października 2021 r., w przeddzień międzynarodowego forum innowacji transportu „Transport i Logistyka 2050” - poinformował resort infrastruktury.

wnp.pl
Polsko-litewskie rozmowy transportowe: połączenie kolejowe Warszawa-Wilno

Fot. scanpix.lt/ Erikas Ovčarenko

Podczas polsko-litewskich rozmów o transporcie,  jak podał resort infrastruktury, ministrowie Andrzej Adamczyk i Marius Skuodis zaprezentowali aktualny stan realizacji transeuropejskich drogowych tras Via Baltica i Via Carpatia.

– Polsko-litewskie relacje napełniają się treścią i konkretnymi działaniami. Jako członkowie UE wspólnie realizujemy projekty drogowe o europejskim znaczeniu. Drogi Via Baltica i powiązana z nią Via Carpatia stają się faktem. Zwiększą dostępność wielu regionów państw bałtyckich. To będzie przełom nie tylko w skali Europy Środkowej ale i całej UE, na który czekało wiele pokoleń Polaków i Litwinów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Via Baltica i Via Carpatia w budowie 

Szlak Via Baltica łączący kraje bałtyckie to część międzynarodowej drogi E67. Na terenie Polski tworzą go drogi ekspresowe S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i S61 do przejścia granicznego w Budzisku. Z ponad 320 km przyszłego szlaku na terenie Polski kierowcy mają już do dyspozycji blisko 193 km, a w realizacji jest ponad 130 km.

Długość drogowego międzynarodowego szlaku Via Carpatia w Polsce wynosi około  715 km. Kluczową arterią stanowiącą oś tego korytarza jest droga ekspresowa S19 biegnąca wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. Droga na północy poprzez drogę ekspresową S16 łączy się z innym kluczowym projektem łączącym Litwę z Polską jakim jest droga ekspresowa S61, będąca częścią szlaku Via Baltica.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że położenie geopolityczne Polski i Litwy wymusza budowę i doskonalenie infrastruktury transportowej w celu zapewnienia wysokiego poziomu efektywności sieci transportowej, a także zwiększenia poziomu bezpieczeństwa regionu.

– Budując szlak Via Carpatia naszym celem jest uzyskanie nowoczesnej drogi szybkiego ruchu, która połączy północną i południową część UE wzdłuż jej wschodniej granicy, komunikując przy tym najbliższe nam kraje Partnerstwa Wschodniego – powiedział minister Andrzej Adamczyk .

Rail Baltica i połączenie kolejowe Warszawa-Wilno

Resort infrastruktury podał ponadto, że strony omówiły również ustalenia grupy roboczej ds. poprawy drogowych połączeń transgranicznych z udziałem przedstawicieli ministerstw obu krajów oraz jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem pierwszego posiedzenia tej grupy było w tym roku Ministerstwo Infrastruktury.

W najbliższym czasie, jak podano, zespół techniczny złożony z przedstawicieli obu krajów będzie kontynuował prace nad przygotowaniem specyfikacji technicznej remontu dróg i oraz parametry dróg przewidzianych do modernizacji.

Kolejowa trasa Rail Baltica to część transeuropejskiego kolejowego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz w dalszej perspektywie Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach UE. Ministrowie przedstawili stan prac na tej linii oraz omówili możliwość uruchomienia połączenia kolejowego Warszawa -Wilno (z przesiadką w Kownie) w 2022 roku.

Rewizja sieci TEN-T i przepisy Pakietu Mobilności I

Kolejną sprawą, o której rozmawiali przedstawiciele Polski i Litwy, był proces rewizji sieci TEN-T. W 2019 r. Polska przekazała Komisji Europejskiej wniosek państw, przez które przebiegać ma trasa Via Carpatia z udzieleniem poparcia dla idei zakwalifikowania całego szlaku w sieci bazowej TEN-T.

Resort infrastruktury podał. że rewizja sieci TEN-T rozpoczęła się w bieżącym roku i powinna zakończyć się w 2023 r.

Ministrowie rozmawiali także, jak poinformowano,  o wspólnych działaniach na forum UE dotyczących zmiany niektórych przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy – Pakiet Mobilności I.

Minister Adamczyk, jak zaznaczono w komunikacie,  wskazał na niespójność przyjętych w lipcu 2020 r. przepisów z Europejskim Zielonym Ładem i Strategią na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności.

PODCASTY I GALERIE