• Litwa
  • 17 lutego, 2015 17:26

Polsko-litewskie konsultacje w Warszawie

Przygotowania do Szczytu Partnerstwa Wschodniego, sytuacja na wschodniej Ukrainie oraz Europejska Polityka Sąsiedztwa były tematami polsko-litewskich konsultacji podsekretarzy stanu w MSZ Konrada Pawlika i Henryki Mościckiej-Dendys z Andriusem Krivasem, wiceministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej.

zw.lt
Polsko-litewskie konsultacje w Warszawie

Fot. MSZ / K. Siemion-Bielska

Dzisiejsze spotkanie w Warszawie służyło ocenie bieżącej sytuacji na wschodniej Ukrainie oraz porozumienia podpisanego 12 lutego br. w Mińsku przez Grupę Kontaktową. Wiceministrowie Konrad Pawlik i Andrius Krivas podkreślili konieczność bezwzględnego wywiązania się przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia z przyjętych zobowiązań.

„Z zaniepokojeniem odnotowaliśmy przypadki naruszenia rozejmu, w tym ostrzały artyleryjskie w okolicach Debalcewa. Zwróciliśmy także uwagę, że obserwatorzy OBWE nie zostali dopuszczeni przez separatystów w rejon wystrzałów. Apelujemy do stron konfliktu o pełną i bezwarunkową realizację zapisów porozumień z Mińska” – zaznaczył wiceszef polskiego MSZ. „Nie możemy ograniczyć się do podsumowania dotychczasowych rezultatów, potrzebujemy nowej, ambitnej agendy” – dodał.

„Bardzo chcemy, żeby przerwanie ognia było dotrzymane, by nie była przelewana krew. Ale doniesienia z rejonu konfliktu świadczą o tym, że są poważne naruszenia rozejmu, szczególnie w regionie Debalcewa” – podkreślił także wiceminister Andrius Krivas. „Jest bardzo ważne zapewnienie realizacji porozumienia z Mińska. Ministrowie wskazali również na konieczność utrzymania spójnego stanowiska Unii Europejskiej wobec Rosji”.

Podczas rozmowy podkreślono także oczekiwania Warszawy i Wilna w związku ze zbliżającym się Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze pod koniec maja. „Chcemy m.in. osiągnąć wymierny postęp w finalizacji dialogu wizowego z Gruzją i Ukrainą” – wymieniał wiceminister Konrad Pawlik podczas zorganizowanej po spotkaniu w MSZ konferencji prasowej. „Chcielibyśmy też, aby szczyt w Rydze wysłał czytelny sygnał, zwłaszcza do liderów reform, że podpisanie umowy stowarzyszeniowej nie jest ostatecznym celem współpracy z Unią Europejską w ramach polityki Partnerstwa Wschodniego” – wyjaśnił.

„Polska i Litwa są krajami, które bardzo blisko współpracują na forach organizacji międzynarodowych, zwłaszcza na forum UE i NATO” – zaznaczyła z kolei wiceszefowa polskiego resortu dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. „Łączy nas bliska współpraca w obszarze wojskowości, w postrzeganiu polityki obronnej – przypomniała wiceminister – Mamy też wspólne projekty w dziedzinie infrastruktury – zwłaszcza transportowej i energetycznej. Omówiliśmy postęp w tych sprawach”.

Wiceminister Henryka Mościcka-Dendys przypomniała także o dwustronnych i międzynarodowych zobowiązaniach strony litewskiej względem polskiej mniejszości narodowej. – W najbliższym czasie będziemy w dialogu w tej sprawie – zaznaczyła wiceminister – oczekujemy, że proces legislacyjny po stronie litewskiej zostanie przeprowadzony szybko. Henryka Mościcka-Dendys podkreśliła szczególne znaczenie rozwiązania tych kwestii w kontekście aktualnych wyzwań międzynarodowych, które wymagają solidarnego i opartego na wzajemnym zaufaniu działaniu. Litewski wiceminister potwierdził, że ”rząd litewski przyjął zobowiązania, które pozostają nadal aktualne” i „trwają prace w kierunku ich realizacji”.

PODCASTY I GALERIE