• Litwa
  • 8 grudnia, 2022 7:02

Polsko-litewska współpraca w zakresie żeglugi powietrznej

7 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyło się piąte posiedzenie Rady Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (ang. Baltic Functional Airspace Block; Baltic FAB), w skład którego wchodzą Polska oraz Litwa. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber, natomiast na czele delegacji litewskiej stanął wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Julius Skačkauskas. Posiedzenie Rady odbyło się w dziesiątą rocznicę dwustronnej umowy na rzecz przystąpienia do tego bloku, podpisanej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Republiką Litewską.

PAP
Polsko-litewska współpraca w zakresie żeglugi powietrznej

fot. domena publiczna

„W obliczu ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą, konieczność wzmocnienia polsko-litewskiej współpracy w zakresie żeglugi powietrznej staje się jeszcze bardziej uzasadniona. Cieszy mnie, że nasi partnerzy z Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej również to dostrzegają. Jestem przekonany, że dalsze prace nad ujednolicaniem systemu zarządzania ruchem lotniczym oraz integracja infrastruktury nawigacji, łączności i dozorowania są właściwą odpowiedzią na te wyzwania” – powiedział wiceminister infrastruktury Polski Rafał Weber.

Na posiedzeniu zostały podjęte decyzje dotyczące funkcjonowania Baltic FAB, w tym zaktualizowano plan działań w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju Inicjatywy oraz rozpoczęcia pilotażowego projektu w zakresie regionalnego planu awaryjnego dla służb żeglugi powietrznej. Omówiono także konsekwencje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla funkcjonowania polskiej i litewskiej przestrzeni powietrznej oraz daleko idące ograniczenia lotów nad Rosją i Białorusią.

Baltic FAB jest jednym z dziewięciu europejskich Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej, ustanowionych w odpowiedzi na pakiet przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Obejmuje on obszar Regionu Informacji Powietrznej Warszawy oraz Wilna, a jego głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej pojemności, efektywności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz skrócenie długości tras lotniczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Rada Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej to najwyższy organ decyzyjny w ramach struktury FAB-u, który odpowiada m.in. za nadawanie i akceptację kierunków strategicznych inicjatywy, współpracę na wysokim szczeblu administracji państwowej obu krajów oraz nadzór nad realizacją Strategii Baltic FAB.

W trakcie trwania posiedzenia odbyło się również spotkanie dwustronne obu ministrów. Omówione zostały na nim kwestie międzynarodowego transportu drogowego oraz modernizacji polsko-litewskich połączeń drogowych.

PODCASTY I GALERIE