• Litwa
  • 14 maja, 2013 16:14

Polsko-litewska grupa parlamentarna. Obrady w Trójmieście

Zamierzamy dokładnie omówić plan działania, mający na celu zbliżenie Polski i Litwy - mówi w przeddzień spotkania prezydium polsko-litewskiej grupy parlamentarnej poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz. Obrady rozpoczną się jutro (15 maja) w Trójmieście.

zw.lt
Polsko-litewska grupa parlamentarna. Obrady w Trójmieście

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Ze strony litewskiej oprócz Michała Mackiewicza,  przewodniczącego litewskiej sejmowej grupy międzyparlamentarnej łączności z Rzeczpospolitą Polską, w spotkaniu weźmie udział przewodniczący Komitetu Praw Człowieka Sejmu RL Leonard Talmont oraz posłowie Antanas Matulas i Mečislovas Zasčiurinskas.

Problemy mniejszości narodowych oraz sposoby ich rozwiązywania, wspólne projekty, perspektywy długotrwałej współpracy w dziedzinie kultury i nauki – to tematy, które zostaną poruszone podczas spotkania grup parlamentarnych, które będzie się odbywało w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

„Zamierzamy po raz kolejny podkreślić istniejące problemy i ustalić, co zrobić dla ich rozwiązania: z kim rozmawiać, jak rozmawiać, jakie spotkania organizować. Dokładnie omówimy plan działania, mający na celu zbliżenie Polski i Litwy” – powiedział zw.lt poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz.

„Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które zapisały się do grupy parlamentarnej – a mógł to zrobić każdy poseł z własnej inicjatywy – łączy wspólny cel: rozstrzygnięcie problemów i polepszenie stosunków polsko-litewskich” – dodał M. Mackiewicz.

W ciągu trzech dni spotkania polsko-litewskiej grupy parlamentarnej odbędzie się szereg posiedzeń i obrad. Przewidziane jest między innymi spotkanie z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem. Strona polska chce ponadto zaprezentować rozwiązania prawne i praktyczne dotyczące Kaszubów – grupy etnicznej, która w Polsce korzysta z szerokiego spektrum praw, między innymi możliwości posługiwania się językiem kaszubskim w urzędach czy zdawania matury po kaszubsku.

„Program, plan pobytu i listę tematów, które będą poruszane podczas spotkania, przysłano nam z Polski w języku litewskim. Moim zdaniem jest to szczegół, który pokazuje zaangażowanie strony polskiej w tę współpracę” – podkreślił Michał Mackiewicz.

PODCASTY I GALERIE