• Litwa
  • 26 sierpnia, 2014 22:44

Polskie MSZ: Udział AWPL w koalicji nie jest przedmiotem bilateralnych uzgodnień polsko-litewskich

W związku z odejściem AWPL z koalicji rządzącej, polskie MSZ wydało stosowne oświadczenie w sprawie. Prezentujemy całość:

zw.lt
Polskie MSZ: Udział AWPL w koalicji nie jest przedmiotem bilateralnych uzgodnień polsko-litewskich

Fot. PAP/Rafał Guz

W związku ze spekulacjami pojawiającymi się w części litewskich mediów informujemy, że udział ugrupowania Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w koalicji rządzącej nigdy nie był i nie jest przedmiotem bilateralnych uzgodnień polsko-litewskich na żadnym szczeblu.

Strona polska nie komentuje decyzji personalnych dotyczących demokratycznie wybranych władz państw sąsiedzkich oraz nie ingeruje w ich sprawy wewnętrzne.

Jednocześnie wyrażamy ubolewanie z powodu prób angażowania Polski w wewnętrzną grę polityczną na Litwie. Podkreślamy, że niezależnie od kompozycji politycznej koalicji rządzącej na Litwie, Polska nadal oczekuje od rządu litewskiego realizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych (m.in. Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie praw mniejszości narodowych oraz Polsko-Litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r.), dotyczących zagwarantowania europejskich standardów ochrony praw polskiej mniejszości na Litwie.

Polska pragnie rozwijać wzajemne relacje z Litwą w duchu przyjaźni, zgodnie z wielowiekową tradycją współistnienia i bliskiej współpracy naszych narodów.

PODCASTY I GALERIE