• Litwa
  • 5 września, 2013 13:33

„Polska zawsze wspierała proces stanowienia niepodległości Litwy”. 22. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami

W dalekim 1991 roku, przed 22 laty, zostały wznowione stosunki dyplomatyczne między Polską i Litwą.

zw.lt
„Polska zawsze wspierała proces stanowienia niepodległości Litwy”. 22. rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami

„W ciągu tych lat Polska konsekwentnie wspierała proces stanowienia niepodległości Litwy oraz jej integracji z UE i NATO“ – napisano na stronie społecznościowej ambasady RP na Litwie.

Polska uznała niepodległość Litwy 26 sierpnia 1991, a 5 września tego samego roku nawiązano stosunki dyplomatyczne. Rozwój współpracy gospodarczej rozpoczął się 28 września 1992, gdy doszło do podpisania przez rządy Umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. 26 kwietnia 1994 roku, podczas spotkania prezydentów obu państwa Lecha Wałęsy i Algirdasa Brazauskasa w Wilnie, podpisano Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. W październiku tegoż roku układ ratyfikowały parlamenty Polski i Litwy.

PODCASTY I GALERIE