• Litwa
  • 22 lipca, 2021 9:54

Polska wysyła pomoc humanitarną na Litwę w związku z kryzysem migracyjnym

Dzisiaj (22 lipca) w pobliżu lotniska w Wilnie Litwa otrzyma pomoc humanitarną od Polski. "W związku z trwającym od kilku miesięcy kryzysem związanym z napływem nielegalnych migrantów z terytorium Białorusi na granicę z Litwą, Polska zdecydowała o wysłaniu konwojów z pomocą humanitarną. To gest solidarności i wsparcia dla naszego sąsiada i sojusznika." - informuje serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl.

gov.pl
Polska wysyła pomoc humanitarną na Litwę w związku z kryzysem migracyjnym

Fot. gov.pl

Od początku roku Litwa boryka się ze zwielokrotnionym w porównaniu do poprzednich lat napływem nielegalnych migrantów. Litewska Państwowa Służba Ochrony Granic (VSAT) informuje o blisko 1800 osobach, pochodzących głównie z Iraku, Syrii, Tadżykistanu i Rosji, które w bieżącym roku przedostały się  nielegalnie na Litwę z terytorium Białorusi. To ponad dwadzieścia cztery razy więcej niż przez cały ubiegły rok.

Litwa, do której np. w 2020 r. z terenu Białorusi dotarły 74 i 37 osób w 2019, nie była logistycznie przygotowana do przyjęcia tak dużej liczby emigrantów na granicy litewsko – białoruskiej.

W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi 2 lipca br. ogłoszono „stan sytuacji ekstremalnej” (to o stopień niżej niż „stan wyjątkowy, który musi zatwierdzać parlament”).

„Analiza okoliczności oraz komunikaty polskich i litewskich służb granicznych wskazują, że mamy do czynienia z kryzysem, który został sztucznie i intencjonalnie wykreowany. Potępiamy takie podejście, wykorzystujące trudną sytuację społeczną, ekonomiczną, a czasem polityczną w państwach pochodzenia migrantów dla realizacji bieżącej agendy politycznej. Deklarujemy pełną solidarność z Litwą i apelujemy do wszystkich państw UE o wsparcie władz w Wilnie w ich staraniach zabezpieczenia granicy zewnętrznej UE.” – oświadcza MSZ Polski.

Konwój z pomocą humanitarną realizowany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych to odpowiedź na zapotrzebowanie władz litewskich. W konwoju RARS na Litwę dotrze dziś pomoc rzeczowa o wartości ok 162 tys. euro, w tym: namioty z wyposażeniem, generatory prądu, koce, łóżka polowe. W uroczystości przekazania pomocy wezmą udział minister Spraw Wewnętrznych Agnė Bilotaitė oraz wiceminister Służby Zagranicznej Mantas Adomėnas, Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska.

Przebywający na początku lipca w Wilnie minister Zbigniew Rau podkreślił, że skala zjawiska stanowi problem nie tylko dla Litwy, ale i dla całej Unii Europejskiej.

Z pomocą dla Litwy wyruszy także transport polskiego MON. Konwój humanitarny MON dostarczy namioty, łóżka polowe, taborety, stoły polowe, grzejniki, pościel, koce i inne artykuły.

„Litwa pozostaje bardzo ważnym partnerem i sojusznikiem Polski w UE i NATO. Intensywny poziom relacji polsko – litewskich na wszystkich szczeblach odzwierciedla łączącą oba państwa wspólnotę interesów, m.in. w dziedzinie polityki wschodniej i bezpieczeństwa oraz podobne podejście do wyzwań o charakterze regionalnym i globalnym. Polska i Litwa reagują na te wyzwania współtworząc Trójkąt Lubelski (Polska-Litwa-Ukraina) czy angażując się na rzecz pomocy opozycji demokratycznej na Białorusi.” – czytamy w oświadczeniu MSZ Polski na stronie gov.pl.

PODCASTY I GALERIE