• Litwa
  • 28 czerwca, 2014 9:36

Polska i Litwa – stabilne państwa

Finlandia czwarty rok z rzędu jest oceniana jako najbardziej stabilne państwo świata. Zajmuje pierwsze miejsce wśród 178 ocenianych państw w rankingu, sporządzanym przez organizację The Found for Peace, FFP. Jest to pozarządowa, apolityczna, edukacyjno-badawcza organizacja z siedzibą w Waszyngtonie.

IAR
Polska i Litwa – stabilne państwa

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Najmniej stabilnymi i najbardziej zagrożonymi anarchią polityczną i ekonomiczną są państwa afrykańskie – Południowy Sudan, Somalia, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga i Sudan.

Określając pozycję i sytuację badanego państwa, eksperci FFP biorą pod uwagę kilkadziesiąt wskaźników, między innymi poziom przestrzegania praw obywatelskich, rozmiary ubóstwa i działanie służb publicznych.

Pozostałe państwa skandynawskie są tuż za Finlandią, w grupie krajów „o trwałej stabilności”. Kolejno są to: Szwecja, Dania, Norwegia i nieco w tyle za nimi – Islandia. Łącznie w tej grupie znalazło się 12 państw, wśród nich Kanada, Holandia i Szwajcaria.

Polska znalazła się na drugim miejscu wśród 15 państw określanych jako „stabilne”. Pierwszej miejsce w tej grupie zajmuje Chile. Tuż za Polską są między innymi Hiszpania, Litwa, Włochy, Argentyna i Węgry.

PODCASTY I GALERIE