• Litwa
  • 5 listopada, 2018 9:35

Polska będzie szybciej wyludniać się niż Litwa

Do 2100 r. liczba mieszkańców Polski zmniejszy się prawie o połowę, populacja Litwy zmniejszy się o 800 tys. - wynika z raportu ONZ.

zw.lt
Polska będzie szybciej wyludniać się niż Litwa

Z raportu wynika, że w 2100 r. w Polsce będzie mieszkało 22 289 000 mieszkańców. Obecna populacja RP to 38 612 000 osób.

Populacja Litwy za 80 lat będzie wynosiła 2 013 000 mieszkańców. Teraz na Litwie mieszka 2 878 000.
Zmniejszać się liczba mieszkańców będzie w całym regionie. Przykładowo populacja Łotwy w 2100 r. będzie wynosiła 1278 000 osób (obecnie 1949 000), a Estonii zaledwie 904 tys.

Liczba mieszkańców Białorusi zmniejszy się prawie o milion z 7745 000 do 6 916 000.

Co prawda szacuje się, że liczba mieszkańców kuli ziemskiej zwiększy się do 11,2 mld osób.

PODCASTY I GALERIE